Forum online odbędzie się 10 lutego 2022, o godzinie 10:00 na platformie ZOOM. Przywitamy w naszym gronie nowych członków Suwalskiej Rady Seniorów, którzy zostali wybrani na kolejną kadencję. Porozmawiamy o planach i potrzebach Rad oraz o działaniu Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów w 2022 roku.

baner IX Forum – laptop

Gratulujemy powołania na nową kadencję i życzymy sukcesów w działaniach na rzecz osób starszych w Suwałkach. Suwalska Rada Seniorów w poprzednich kadencjach była wiodącą w naszym regionie i stanowiła przykład dobrych praktyk dla nas wszystkich. Jesteśmy przekonani, że nowi członkowie Rady równie skutecznie będziecie zajmować się problematyką senioralną w mieście i aktywnie włączać się  do współpracy z radami w regionie. 

Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów (OWPRS) prowadzony przez Stowarzyszenie Szukamy Polski we współpracy z Radą Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego działa od dwóch lat w ramach realizacji projektów ASOS I AKTYWNI+, także przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. OWPRS pracuje z istniejącymi w województwie szesnastoma radami oraz wspiera powstawanie nowych. Od grudnia 2021 r. pracuje też z nowo powołaną Białostocką Radą Seniorów.

Odbyły się dwa Kongresy Podlaskich Rad Seniorów, które pokazały jak ważne i potrzebne jest integrowanie rad, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz na obecnym etapie podnoszenie kwalifikacji i wiedzy (np. z zakresu komunikacji, partycypacji) członków rad seniorów. Z powodu pandemii wiele naszych działań wspierających zostało przeniesionych do sieci i regularnie odbywają się Fora Podlaskich Rad Seniorów, podczas których zajmujemy się ważną problematyką wspólną dla wszystkich rad z naszego województwa oraz dotyczącą np. prawnych aspektów działania rad w kraju. 

Cenimy także indywidualne spotkania z radami podczas których oferujemy szkolenia, doradztwo, wsparcie finansowe na rozwój rad. Naszą działalność można śledzić na profilu Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów na Facebooku oraz na portalu podlaskisenior.pl  na podstronie Podlaskie Rady Seniorów https://podlaskisenior.pl/forum-rzecznikow/

Pierwsze w tym roku Forum Rad Seniorów Województwa Podlaskiego planujemy na 10 lutego na platformie ZOOM. Przygotowujemy kolejny projekt w ramach programu Aktywni+ na dalsze działania Ośrodka i w związku z tym chcemy jeszcze raz rozmawiać o  potrzebach podlaskich rad, żeby projekt nasz był jak najbardziej „szyty na miarę”. Chętnie też wysłuchamy propozycji członków poszczególnych Rad na temat działań Ośrodka i form wspierania. Czekamy też na inicjatywy dotyczące wspólnych stanowisk Forum.

 

Jolanta Wołągiewicz
Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów
Stowarzyszenie Szukamy Polski