Serce

Serce, bijący mięsień życia.
Serce, gif tak często używany.
Serce, istota naszego bycia.
Serce, lek na ciężkie życia rany.

Usta

Usta, tak często całowane.
Usta, błyszczykiem przykrywane.
Usta, głos serca i próżności.
Usta, źródło pogardy i miłości.

 

Ręce

Ręce, te które niszczą i kochają.
Ręce, wytwarzające bochen chleba.
Ręce, które tak często pomagają.
Ręce, tak dużo im szacunku trzeba.

Oczy

Oczy nie są tylko do patrzenia.
Oczy to życie, które trwa.
Oczy to głębia naszego istnienia.
Oczy to nasze DNA.

Język

Język to zmyślny organ ciała.
Język – ten żmii, grozę budzi.
Język to grom jest i pochwała.
Język, jakże on ważny jest u ludzi.

Nos

Nos, wyczuciem często zwany.
Nos, kłamcom długi przypisany.
Nos, dobro i zło wyczuwający.
Nos brzydki, piękny i bolący.

Uszy

Uszy, niedoceniana cząstka ciała.
Uszy, te duże, małe, odstające.
Uszy, groźnego głosu, przystań mała.
Uszy, często, wybiórczo głos słyszące.

Marek Mozyrski