W Telewizji Seniora TvS przedstawiamy Jadwigę Solińską, poetkę
i twórczynię ludową z Wąsosza. Film powstał w ramach Multimedialnego Archiwum Kultury, cyklu realizowanego od 2009 roku przez Stowarzyszenie Szukamy Polski i Książnicę Podlaską.

Cykl przedstawia sylwetki twórców województwa podlaskiego, którzy swą aktywną  pracę twórczą kontynuują, a czasem rozpoczynają, jako seniorzy.

Film opowiada o artystce ludowej i niezwykłej kobiecie z Wąsosza Jadwidze Solińskiej. Premiera filmu zrealizowanego przez Stowarzyszenie Szukamy Polski, dofinansowanego ze środków Województwa Podlaskiego odbyła się 12 czerwca 2016 w Wąsoszu. Jadwiga Solińska otrzymała wówczas honorowy tytuł „Królowej Wąsosza” oraz koronę z polnych kwiatów od Wójta Gminy Wąsosz.

Jadwiga Solińska (ur. W 1929 r.),  artystka ludowa, wywodzącą się z patriotycznej rodziny chłopskiej. Tworzy od 1944 wielki wpływ na jej twórczość mają doświadczenia zesłania na Syberię. Mieszka w Wąsoszu. Największe sukcesy osiągnęła w plastyce obrzędowej, zdobniczej i twórczości literackiej. Wydała ponad 20 tomów wierszy, opowiadań, wspomnień, opisów tradycji i obrzędów.

Jest wielokrotną laureatką ogólnopolskich konkursów literackich. Została  uhonorowana m.in. Orderem Serca Matkom Wsi, Nagrodami imienia Zygmunta  Glogera i Oskara  Kolberga, Srebrnym Medalem „Gloria Artis”. Od 1988 należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych, w 2006 została przyjęta do Związku Literatów Polskich, jest też członkiem Koła Literatów Polskich im. Zbigniewa Herberta w Lublinie i Drużyny Weteranów Harcerzy Ziemi Łomżyńskiej- Kręgu Seniorów imienia Leona Kaliwody. W październiku 2015 Jadwiga Solińska znalazła się w gronie sześciu laureatów dorocznej nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony  kultury z sezon artystyczny 2014/2015 r.

Bożena Bednarek
Podlaska Redakcja Seniora Białystok