Seniorzy z Łomży powitali Nowy Rok na zabawie sylwestrowej zorganizowanej w nowej siedzibie Klubu Seniora przy ul. Mickiewicza 4.

Atmosfera tego dnia była bardzo radosna i rodzinna. Wszystko to dlatego, że po zakończeniu działalności starego klubu i w jego miejsce tworzenia Domu Dziennego Senior+ seniorzy nie zrezygnowali z  możliwości spotkań towarzyskich i działań kulturalnych.  Nowy lokal otrzymaliśmy dzięki przychylności władz miasta, dyrekcji MOPS i zaangażowaniu seniorów w jego zagospodarowanie.

W połowie lutego 2017 r. po modernizacji i kapitalnym remoncie otwarto uroczyście Dzienny Dom Senior + w który  swoje miejsce znalazło 60 seniorów. W placówce tej pod okiem wykwalifikowanego personelu bardzo miło i ciekawie spędzają czas wolny. Organizowane są tam zajęcia plastyczne, teatralne, kulinarne  oraz gra w brydża. Prowadzona jest gimnastyka, porady dietetyka i psychologa.

W Klubie Seniora, gdzie spotyka się 80 osób. tak jak przez lata  organizowano i organizuje się nadal zabawy taneczne ,imprezy okolicznościowe, spotkania edukacyjne, wycieczki i grille. W 2017 roku obchodziliśmy również jubileusz 25- lecia, działalności klubu. Wydarzenie to odbyło się dzięki wsparciu finansowemu Prezydenta Miasta Mariusza Chrzanowskiego, dyrekcji MOPS  i sponsorom. Wiele też pracy i zaangażowania w przygotowanie tej uroczystości włożyli sami seniorzy przy wsparciu instruktor Marty Kopeć.

Od lipca  klub tętnił życiem bardziej niż zwykle dzięki Projektowi ASOS 2014 – 2020. Zadania jakie zawarł w tym programie jego twórca Adam Deptuła umożliwiły seniorom bardzo ciekawie i atrakcyjnie spędzić wolny czas.
Były to: zajęcia jogi, rękodzielnicze, edukacyjne z dietetyczką, ogniska, wyjazdy na grzyby, seanse filmowe oraz trzydniowy wyjazd do Term Warmińskich.

Dzięki seniorce Danucie Waśko reaktywował się ludowy zespół,, Maryna”, który swoimi występami i strojami uświetniał wiele uroczystości klubowych jak i lokalnych np: Łomżyńskie Dni Seniora czyli ,,Seniorada” i Gminne Dożynki w Szczepankowie. Zwiastun swojego programu zespół zaprezentował na jubileuszu 25- lecia klubu. W klubie pod okiem Danuty Waśko działa też zespół  ,,Senior Vita”, który dzięki operatywności jego opiekunki i sponsorce otrzymał nowe, piękne stroje.  W tych strojach po raz pierwszy wystąpił na spotkaniu opłatkowym  zorganizowanym w Klubie Seniora,  gdzie gościły władze miasta Prezydent Mariusz Chrzanowski, zastępca prezydenta Agnieszka Muzyk,   bp Tadeusz Bronakowski, Dyrektor MOPS Wiesław Jagielak i Przewodnicząca Łomżyńskiej Społecznej Rady Seniorów Grażyna Czajkowska.

Stary rok który minął bardzo szybko ale przyjemnie pożegnaliśmy jak zawsze przy dźwiękach muzyki w szampańskim nastroju na zabawie sylwestrowej  w Klubie Seniora z nadzieją, że nowy nadchodzący 2018 będzie lepszy od mijającego.  Do Siego Roku!

                                                                                               Halina Czartoryjska
Podlaska Redakcja Seniora Łomża