Nie każdy emeryt o tym wie. Emeryturę można sobie podwyższyć po ponownym jej przeliczeniu w ZUS. Oczywiście pod pewnymi warunkami.

foto: pixabay

Przeliczeniu mogą podlegać wszystkie emerytury (wcześniejsze, przyznane w wieku powszechnym, emerytury częściowe i pomostowe). Zarówno osoby, które przechodziły na emeryturę na starych jak i na nowych zasadach mogą złożyć wniosek o przeliczenie, ale tylko wtedy kiedy jest ku temu podstawa, np.: dodatkowy staż pracy, dodatkowe zarobki, które uzyskaliśmy przed lub po przyznaniu emerytury.

 

Warunki przeliczenia emerytury:

  • doliczenie okresów przepracowanych przed przyznaniem emerytury – gdy odnaleziono dokumenty potwierdzające zatrudnienie w okresie nie uwzględnionym przy obliczeniu świadczenia,
  • doliczenie okresów przepracowanych po przyznaniu emerytury,
  • przeliczenie podstawy wymiaru, z uwzględnieniem zarobków uzyskanych przed, jak i po przyznaniu emerytury, czyli zastąpienie tzw. kwot zerowych zarobkami stanowiącymi w danym okresie minimalne wynagrodzenie. Z tego przeliczenia mogą skorzystać osoby, które przed 2009r. miały prawo do emerytury, lecz nie mogły udokumentować wysokości zarobków z umowy o pracę,
  • jeśli przy ubieganiu się o emeryturę ubezpieczony nie dysponował dokumentami potwierdzającymi wysokość najlepszych zarobków, a teraz jest w ich posiadaniu, ZUS przeliczy podstawę wymiaru z uwzględnieniem tych zarobków pod warunkiem, że nowo ustalony wskaźnik wysokości podstawy wymiaru będzie wyższy od dotychczasowego,
  • ponowny wniosek o przeliczenie kapitału początkowego dla osób przebywających na urlopach wychowawczych przed 1999r. i absolwentów studiów wyższych.

Kiedy możemy złożyć wniosek o ponowne przeliczenie:

  • zamiana emerytury wcześniejszej na emeryturę powszechną w związku z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego w przypadku pracujących emerytów mających „stare emerytury” po zakończeniu kwartału kalendarzowego, a
  • w przypadku pracujących emerytów mających „nowe emerytury” nie wcześniej niż po upływie roku kalendarzowego lub po ustaniu ubezpieczeń emerytalnego i rentowego,
  • w pozostałych przypadkach w dowolnym czasie, a świadczenie zostanie przeliczone od początku miesiąca w którym złożymy wniosek.

Należy pamiętać, że jeśli nowe przeliczenie okaże się mniej korzystne od poprzedniego, ZUS będzie wypłacał w wysokości dotychczasowej, korzystniejszej, nie obniży świadczenia.

(Źródło: Informacja prasowa ZUS z 5.04.2018)

Maria Beręsewicz
Podlaska Redakcja Seniora Białystok