Według Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, “Picie alkoholu przez młodzież to obecnie jeden z poważniejszych problemów, przed którymi stają rządy krajów europejskich, w tym również Polski. Jak oceniają eksperci picie alkoholu jest główną przyczyną zgonów i inwalidztwa osób w wieku 15–21 lat”. Co więc my, dorośli, możemy zrobić, by zapewnić najmłodszym bezpieczne i zdrowe dzieciństwo? I jak skutecznie mówić o negatywnych konsekwencjach korzystania z alkoholu?

Cykl filmów sfinansowano z budżetu Miasta Białystok.