Pierwszy transport darów z Białegostoku trafił już do Ukrainy dziś (28 lutego) w nocy, ale akcja pomocy trwa nadal. Produkty potrzebne mieszkańcom Ukrainy można przynosić do białostockich szkół, budynków Urzędu Miejskiego i organizacji pozarządowych.

cztery kobiety z dużymi pudłami przy Szkole Podstawowej

W Białymstoku nadal zbierane są artykuły pierwszej potrzeby, leki, nowe koce, śpiwory, środki opatrunkowe i żywność długoterminowa oraz typu instant. Potrzebna jest także odzież, ale wyłącznie termiczna dla dorosłych – nowa, dobrze zapakowana i opisana. Warto też pamiętać o produktach i środkach pielęgnacji dla dzieci. Szczegółowa lista najbardziej potrzebnych produktów znajduje się na stronie Centrum Aktywności Społecznej.

Apelujemy, aby dary przynosić przede wszystkim do szkół podstawowych i ponadpodstawowych – w godz. 8.00-18.00, ewentualnie do budynków Urzędu Miejskiego (ul. Słonimska 1, Branickiego 3/5, Składowa 11, Legionowa 7, Bitwy Białostockiej 2/2). Centrum Aktywności Społecznej przy ulicy Św. Rocha 3, gdzie przez cały weekend białostoczanie przynosili potrzebne rzeczy, ma ograniczone możliwości lokalowe i tam już brakuje miejsca.

We wszystkich białostockich szkołach czekają uczniowie, wolontariusze, którzy będą przyjmować dary od białostoczan, pakować je i opisywać. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą pomóc, aby do tych placówek kierowali się z zakupami – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

W akcję pomocy dla Ukrainy zaangażowały się także działające w Białymstoku organizacje pozarządowe: Fundacja Spe Salvi, Polski Czerwony Krzyż, Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok – Eindhoven, Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Bank Żywności Białystok-Suwałki, Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia „Eleos”, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga”. Na stronach tych organizacji można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące udzielanej pomocy. Z kolei Fundacja „Dialog” uruchomiła całodobowy telefon 85 742 40 90 po to, aby kojarzyć rodziny potrzebujące mieszkania i oferujące pomoc w zakwaterowaniu, posiada też bazę ludzi chętnych do pomocy.

Wszystkie osoby przybywające z Ukrainy do Polski od 24 lutego nie muszą rejestrować się w punktach recepcyjnych ani martwić się o formalności. Osoby szukające schronienia w Polsce, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu. W najbliższych dniach nie trzeba też składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców/urzędach wojewódzkich/placówkach Straży Granicznej.

Osoby przybywające z Ukrainy, które nie mają zapewnionego miejsca pobytu (noclegu) w Polsce, mogą udać się do punktu informacyjnego w Białymstoku na dworcu kolejowym lub skontaktować się z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego – tel. tel. 85 879 73 28/27, 85 743 61 48/49. Otrzymają tam informacje na temat pobytu w Polsce oraz zostanie im wskazane tymczasowe zakwaterowanie. Wszyscy mają też dostęp do bezpłatnej opieki medycznej i polskiej służby zdrowia.

Obywatele Ukrainy przebywający w Polsce nie muszą wyjeżdżać z kraju w przypadku utraty ważności dokumentów pobytowych. Nie muszą obawiać się o legalność pobytu. Aktualne informacje dla obywateli Ukrainy są dostępne na stronie ua.gov.pl.

źródło i foto: www.bialystok.pl

Podlaska Redakcja Seniora Białystok