Posiadanie myśliwskiej broni to nie tylko przywilej dla osób szanujących wielowiekową
tradycję, ale także duża odpowiedzialność. Broń w rękach niepowołanej osoby to śmiertelnie
niebezpieczne narzędzie, dlatego tak ważne jest przestrzeganie wszystkich regulacji
związanych z przechowywaniem karabinów czy strzelb. Jak robić to poprawnie?

Przepisy regulujące przechowywanie broni

Podstawą przechowywania broni jest prawo, a dokładnie mówiąc Ustawa z dnia 21 maja
1999 r. o broni i amunicji oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26
sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i
amunicji (obecnie brzmienie pochodzi z 27 lutego 2023 r.). Przepisy powstały po to, aby
uregulować kwestie związane z szafami i pomieszczeniami, w których będzie znajdować się
broń, a także amunicja do niej.

Kluczowe informacje na temat przechowywania broni

Myśliwi z racji swoich uwarunkowań mogą przechowywać broń w specjalnych szafkach S1.
Inną możliwością są tzw. magazyny broni, ale z uwagi na ich rozmiar są one kompletnie
niepraktyczne dla tej grupy; korzystają z nich głównie służby mundurowe, tj. wojsko, policja
itp.

Wspomniane wyżej rozporządzenie precyzuje, jak broń ma być przechowywana, tzn. musi
mieć odłączony magazynek oraz musi być rozładowana. Amunicja natomiast musi być
trzymana w pudełkach lub pojemnikach tak, aby uniemożliwić uderzenie w spłonkę naboju.
Przepisy również regulują przechowywanie broni kolekcjonerskiej, która nie jest rzadkością
wśród myśliwych. Tu ustawodawca dopuszcza przechowywanie m.in. w przytwierdzonych
do podłoża gablotach, których przeszklenie jest wykonane ze szkła o zwiększonej
odporności na przebicie i rozbicie co najmniej w klasie P6B według normy PN-EN 356, a ich
zamknięcia co najmniej w klasie 5 według normy PN-EN 12209. Pozostałe doprecyzowania
dotyczą samego pomieszczenia, jego okien oraz drzwi.

Jaka powinna być szafa na broń myśliwską?

Szafa na broń myśliwską, jak już wskazaliśmy wyżej, musi spełniać wymogi klasy S1 według
normy PN-EN 14450. Co to w praktyce oznacza? Przede wszystkim w samym materiale nie
mogą znajdować się żadne otwory poza tymi, które wiążą się z zamkami, kotwami czy
przewodami elektrycznymi. Musi posiadać jeden zamek, minimalną wytrzymałość
mechaniczną na otwór kotwiący (20 kN) oraz minimalną odporność na dostęp do wnętrza o
wartości 2,00 SU. Z tego względu, decydując się na zakup szafy na broń, należy zwrócić
uwagę, czy wybrany produkt spełnia wymagania klasy S1. Przykładem takiego rozwiązania
może być szafa na broń SMALL OPTIMAL + 4P, która jest przeznaczona do
przechowywania 4 sztuk broni i posiada 3 półki do przechowywania amunicji. Wspomniana
norma nie precyzuje, ile i jakiego rodzaju przegrody muszą znajdować się w pojemniku, dlatego o tej kwestii możemy zdecydować według własnych preferencji. Ważne również, aby
pamiętać o odpowiednim przechowywaniu kluczy do takiej szafy – pod żadnym pozorem nie
powinno mieć dostępu do nich dziecko lub osoba, która nie jest właścicielem broni. W ten
sposób myśliwy może bezpiecznie trzymać broń.