Co zrobić, aby komunikacja międzyludzka, międzypokoleniowa była prawdziwa i skuteczna?

Szkolenie prowadzi Bożena Bednarek

Był to temat spotkania szkoleniowo-warsztatowe 11 czerwca 2021 roku. Wzięli w nim udział członkowie Rady Seniorów Miasta Augustowa i przedstawiciele organizacji senioralnych działających na terenie Augustowa. Warsztaty zorganizowała Rada Seniorów oraz Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów w Białymstoku.

Spotkanie było okazją do zacieśnienia współpracy między organizacjami, wzmocnienia integracji, lepszego poznania spraw i problemów osób starszych – mieszkańców Augustowa, którzy stanowią 26,68% wszystkich mieszkańców.

Szkolenie poprowadzili specjaliści w dziedzinie mediów i komunikacji – Bożena Bednarek, redaktor Podlaskiego Seniora, Jolanta Wołągiewicz ze Stowarzyszenia Szukamy Polski, Jan Oniszczuk prezes Stowarzyszenia Szukamy Polski. Dziękujemy bardzo za perfekcyjne przygotowanie szkolenia.

Szkolenie prowadzi Jolanta Wołągiewicz

Rada Seniorów Miasta Augustowa oraz wszyscy uczestnicy spotkania stwierdzili, że tego rodzaju spotkania są niezwykle potrzebne, sprzyjają aktywizacji seniorów. Ważny jest też osobisty kontakt, zwłaszcza po tak długim okresie izolacji związanej z pandemią. Organizacje senioralne i seniorzy to grupa liczna, aktywna, silnie związana emocjonalnie z Augustowem.

Rada Seniorów Miasta Augustowa dziękuje wszystkim osobom uczestniczącym w naszym spotkaniu.

zdjęcia: Rada Seniorów Miasta Augustowa

Barbara Kaplukiewicz
Rada Seniorów Miasta Augustów