Co wiemy na temat obyczajów świątecznych ludzi z epoki kamienia? Czy udało się odnaleźć miejsca zimowych spotkań łowców i zbieraczy? Zagadki i ciekawostki związane z naszymi praprzodkami i ich rytuałami będą tematem konferencji, która odbędzie się 28 grudnia 2017 roku  o godzinie 12.00  w Muzeum Podlaskim w Białymstoku /Ratusz/

Konferencja prasowa podsumuje  projekt „Pomiędzy Wschodem a Zachodem. Osadnictwo z epoki kamienia i prologu epoki brązu w Grądach-Woniecko woj. podlaskie”.

Udział w konferencji wezmą: Dyrektor Muzeum Podlaskiego, Andrzej Lechowski oraz Adam Wawrusiewicz z Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego, współautor książki „Pomiędzy Wschodem a Zachodem. Osadnictwo z epoki kamienia i prologu epoki brązu w Grądach-Woniecko, woj. podlaskie”.

Pomiędzy Bożym Narodzeniem i Sylwestrem zapraszamy na spotkanie poświęcone zimowym świętom naszych praprzodków – łowców i zbieraczy z epoki kamienia, którzy żyli na terenie dzisiejszego Podlasia przed kilkoma tysiącami lat – na długo przed narodzeniem Chrystusa. – Byli nieliczni, zaledwie kilka lub kilkanaście rodzin bytowało wśród gęstych lasów, bagien i rozlewisk nadnarwiańskich polując, łowiąc ryby, zbierając rośliny – mówi Adam Wawrusiewicz.

–Żadna z małych grup nie mogła przetrwać samodzielnie – musieli mieszać się z innymi społecznościami, by mieć szansę na znalezienie partnera i spłodzenie potomstwa, co było podstawowym warunkiem przetrwania. Sprawa była poważna, więc nie mogli zdawać się na los i przypadek. Dlatego raz do roku, w okresie zimowym, spotykali się w znanych wszystkim miejscach – by świętować i zapewnić trwanie swoim rodom. Pora roku nie była przypadkowa – zima to czas przejadania zgromadzonych zapasów, okres względnego spokoju i spowolnienia codziennej walki o przetrwanie. Wbrew stereotypom, to właśnie czas chłodu i utajenia w przyrodzie był świętem życia i płodności.

 

(źródło: Muzeum Podlaskie w Białymstoku)

Ilustracja: rys. Małgorzata Józefowicz na podstawie grafiki Luis Pascaul Repiso, Aratikos Arqueólogos S.L

opracowanie: Lija Półjanowska

Podlaska Redakcja Seniora Białystok