Tegoroczny Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego odbył się 22 lutego w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży. Zjechały się zespoły – laureaci przeglądów powiatowych – z różnych miejscowości naszego województwa.

występy zespołu „Maryna” z Łomży

Wystąpiło 15 zespołów, ponad 170 uczestników. Celem przeglądu była prezentacja tradycyjnych form teatru ludowego nawiązującego do dawnych zwyczajów związanych z obchodzeniem Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych, Trzech Króli, uroczystościami rodzinnymi, takimi jak wesele, chrzciny, czy też ze zwyczajami związanymi z pracą na roli i w gospodarstwie domowym – kiszenie kapusty, dożynki itp. Tematyka była bardzo rozległa, jednak należało przestrzegać pewnych zasad a mianowicie, występy musiały być oparte na autentycznych, dawnych, obrzędach i zwyczajach z zachowaniem wierności tradycji regionalnej / rekwizyty, gwara, stroje, scenariusz zgodny z miejscową tradycją /. Występy zespołów oceniało jury w składzie: Dariusz Kryszpiniuk, kierownik Działu Muzyczno – Teatralnego Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku, Izabela Cierpikowska, instruktor do spraw folkloru w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży oraz Agnieszka Brzóska –Wieczorek, starszy instruktor – kostiumograf z Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

 Grupy dziecięco – młodzieżowe:

1 miejsce zajął Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu „Z gwiazdą”,
2 miejsce Szkoła Podstawowa Nr.2 w Łomży „Kolędowanie z kozą”,
3 miejsce Zespół „Herody” ze Zbójnej,
a wyróżnienie „Mali Szczuczyniacy” ze Szczuczyna „Z gwiazdą”.

Zespoły dorosłe oceniano w dwóch kategoriach:
Zespoły Kolędnicze „Herody”, „Z gwiazdą”, „Z kozą”.

1 miejsce zajął zespół „Podlasie”zWyszonek Błoni – „Herody”,
2 miejsce zespół „Herody”z Czyżewa,
3 miejsce zespół „Nowina” z Moszczony Królewskiej – „Kolędowanie z gwiazdą”.
Dwa wyróżnienia otrzymały: zespół „Maryna”z Łomży – „Po kolędzie z kozą” oraz zespół „Kalina” z Żurobic – „Na szczęście, na zdrowie, na ten rok”.

Teatry Wiejskie i Obrzędowe.

1 miejsce zajął zespół „Malinki”z Malinnik za widowisko „Co można wyrabiać z lnu?”,
2 miejsce zespół „Tęcza” z Trzciannego „Pieczenie korowaja”,
3 miejsce zespół „Trzciannanki”za widowisko „Kiszenie kapusty”.

Nasze województwo jest bardzo różnorodne pod względem kulturowym ze względu na bogate tradycje i zwyczaje, co było widoczne na przeglądzie. Z przyjemnością oglądało się prezentacje widowisk w wykonaniu artystów amatorów, którzy byli naturalni i przekonujący w przenoszeniu nas w dawne czasy, „jak to kiedyś bywało”. Było też wiele ciekawych rekwizytów, których już się na co dzień nie spotyka. Widowiska były pełne humoru i niejednokrotnie sala wybuchała śmiechem. Cieszy fakt, że dzieci i młodzież biorą aktywny udział w takich wydarzeniach.

Występy zespołu „Maryna”

Zespół „Maryna”, który prowadzę, przedstawił program pt. „Po kolędzie z kozą” w oparciu o kolędowanie na Kurpiach. Były rekwizyty wykonane przez członków zespołu (koza, gwiazda) a także stroje kurpiowskie, gwara, tańce i dużo humoru. Seniorzy byli bardzo zaangażowani w to co robiliśmy, każdy starał się jak najlepiej wykonać swoją rolę w myśl mądrego, ludowego powiedzenia „bez pracy nie ma kołaczy”. Przygotowywaliśmy program a jednocześnie dobrze się przy tym bawiliśmy. Po raz pierwszy występowaliśmy na takim przeglądzie, dlatego cieszy nas wyróżnienie jakie otrzymaliśmy. Tym bardziej, że zespoły w naszej kategorii były naprawdę wspaniałe i z zainteresowaniem się je oglądało.

Obecnie powoli giną dawne zwyczaje i obrzędy, dlatego takie przeglądy są potrzebne, aby ocalić od zapomnienia naszą kulturę ludową.

Foto: Urszula Dymek

Danuta Waśko
Podlaska Redakcja Seniora w Łomży