W dniach 23- 25 października 2019 r odbyło się Zachodniopomorskie Forum Rad Seniorów w Kołobrzegu, którego po raz czwarty organizatorem była Pracownia Pozarządowa z Koszalina. Miałam przyjemność po raz drugi być zaproszona do podzielenia się dobrymi praktykami Rad Seniorów z województwa podlaskiego jako wiceprzewodnicząca Suwalskiej Rady Seniorów, sekretarz Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego.

To były trzy dni, wypełnione najwyższej jakości wiedzą, integracją i twórczymi inspiracjami do działania. Zachodniopomorskie Forum Rad Seniorów – to jedyne na Pomorzu Zachodnim wydarzenie tego typu, zainicjowane i realizowane przez Pracownię Pozarządowa z Koszalina. W Forum uczestniczył co piąty działacz ze wszystkich 19 Rad Seniorów z województwa . 

Uczestnicy zapoznali się z doświadczeniami liderów z całej Polski. Łukasz Cieśliński – wiceprezes Pracowni Pozarządowej pokazał, jak Rady seniorów mogą efektywnie włączyć się w konsultacje społeczne. Zaprezentował narzędzia, zasady, przykłady dokumentów, doświadczenia i przykłady działań. 

Ja miałam możliwość przedstawić podczas wykładu i warsztatów dobre praktyki w funkcjonowaniu Rad Seniorów na przykładach województwa podlaskiego oraz temat: „Aktywność rad seniorów w tworzeniu i konsultowaniu nowych rozwiązań służących seniorom na poziomie regionu i kraju”.

Szymon Osowski – Prezes Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska pokazał uczestnikom, jak prawo umożliwia realizację marzeń czyli, co wynika z obowiązków samorządów i prawa mieszkańców,  jak korzystać z przysługujących nam praw i dlaczego to takie ważne. Małgorzata Kuncewicz- animatorka Programu Społecznik zapoznała seniorów z lokalnymi ogólnopolskimi źródłami finansowania inicjatyw senioralnych. 

Swoją wiedza podzielili się też goście z Krakowa: Łukasz Salwarowski i Marek Pilch inicjatorzy i realizatorzy takich inicjatyw jak Ogólnopolska Karta Seniora, Gmina Przyjazna Seniorom, gazeta Głos Seniora i inne. Całe spotkanie przyczyniło się nie tylko do podniesienia poziomu wiedzy o możliwości działań na rzecz seniorów, ale świetnie  zintegrowało środowisko liderów lokalnych Rad Seniorów. 

(zdjęcia: Jacek Walo z Pracowni Pozarządowej)

 

Maria Lauryn
Podlaska Redakcja Seniora Suwałki