_

_
jak w kalejdoskopie
świat barwami się mieni
różne formy kształtuje
dziwne kompozycje zdarzeń
dzieli na drobne cząstki
układem buduje los bezbronnych
biernie oczekujących światła
i wody życia z gór płynącej
niewierni szukają znaku krzyża
popychani przez ojców
wychodzą na ulicę
i stają się bezimienni
w ich głosie mieszają się
gniew i bezradność
twarz kryje fałszywy ból
w poszukiwaniu niewiadomego
żądni sławy stają się
manekinami bez duszy
a chaos trwa…

Tamara Rusaczyk
Podlaska Redakcja Seniora Bielsk Podlaski