Ogłoszono listę projektów, które mogą być zrealizowane w ramach V edycja Budżetu Obywatelskiego (BO) 2018 w Białymstoku.  7 mln złotych przeznaczono  na realizację projektów osiedlowych, 3 mln złotych na projekty ogólnomiejskie. 

43 projekty ze 104 zgłoszonych będą mogły ubiegać się o realizację. Zdecydują o tym białostoczanie, którzy od 4 do 18 października 2017 roku oddadzą głos na jeden projekt ogólnomiejski i na maksymalnie dwa osiedlowe.

Zespół ds. BO zweryfikował nadesłane projekty. 14 projekty otrzymały negatywną ocenę pod względem formalnym a po kolejnej konsultacji z departamentami Urzędu Miejskiego w Białymstoku odrzucono kolejnych 45 wniosków.

Z 17 zakwalifikowanych projektów ogólnomiejskich za 3 mln złotych są min. promujące profilaktykę zdrowia i leczenie – “Udar mózgu – skuteczna profilaktyka i leczenie”. Trzeci etap projektu “ Bulwary Św. Jana Teologa” na osiedlu Bacieczki to kontynuacja dwóch pionierskich etapów  projektu z TBS-ów. Ciekawym projektem ogólnomiejskim jest Park Militarny“Węglowa”, który przewiduje powstanie kompleksu wystawienniczo-rekreacyjnego z możliwością prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Z 26 projektów osiedlowych na które przeznaczono 7 mln złotych są te,  które wskazują na potrzebę utworzenia w swoich małych ojczyznach, jakimi są osiedla terenów rekreacyjno-sportowych. – “Życie aktywne na Pieczurkach- Małe Centrum Rekreacji” czy “Zamienimy rumowisko w nowe cudowisko” na Jaroszówce”. Boisko dla małych sportowców “Pod Kasztanem”  to projekt dla dzieci w wieku 5-11 lat z osiedla Bema. Mieszkańcy Dziesięcin, Piasta I, Wygodzie proponowali zwiększenia miejsc parkingowych. W dopuszczonych do głosowania projektach są też festyny integracyjne na osiedlach.

Wykaz projektów zakwalifikowanych do głosowania www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/projekty-budzetu-obywatelskiego-2018.html.

Budżet Obywatelski 2018 w Białymstoku jest piątą edycją konsultacji, spotkań z mieszkańcami, którzy mogą wpływać na wygląd swojego osiedla i miasta. . W pierwszej i czwartej było do rozdysponowania po 10 mln złotych,  w drugiej 12, w trzeciej 20 mln złotych. W tym roku 7 mln złotych przeznaczonych jest na realizację projektów osiedlowych i 3 na projekty ogólnomiejskie

W niedzielę 10 września 2017 roku w Parku Planty odbędzie się Białostocki Festyn Obywatelski. Mieszkańcy stolicy Podlasia będą mogli zapoznać się z projektami, na które będzie można oddać swój głos.

Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok