Chcemy docenić i wyróżnić najciekawszych artystów i animatorów kultury działających w różnych dziedzinach sztuki ludowej: literaturze, muzyce, tańcu, rzeźbie, malarstwie, rzemiośle. Dlatego Polskie Radio Białystok wspólnie z Podlaskim Instytutem Kultury zapraszają do udziału w konkursie „Jawor – u źródeł kultury”. To promocja kultury ludowej naszego regionu i okazja do przyjrzenia się podlaskim twórcom, którzy pielęgnują tradycje.

Jawor – festiwal kultury ludowej – plakat

Chętni artyści mogą zgłaszać się sami w jednej z trzech kategorii:

1. solista – śpiewak lub instrumentalista,
2. kapela lub zespół folklorystyczny (w tym kapele dziecięce lub młodzieżowe),
3. rękodzieło. 

Do konkursu mogą też zgłaszać twórców – instytucje kultury, przedstawiciele samorządów, dziennikarze, pasjonaci sztuki ludowej. Zgłoszenia kandydata do Konkursu dokonuje się poprzez terminowe przesłanie na adres e-mailowy Organizatora: jawor@radio.bialystok.pl z dopiskiem „Jawor – u źródeł kultury”. Przy zgłoszeniu należy wskazać kategorię oraz imię, nazwisko lub nazwę kandydata, wraz z krótkim uzasadnieniem kandydatury. Zgłoszenia należy dokonać na załączonych formularzach o przyznanie Nagrody „Jawor – u źródeł kultury”.

Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w finale regionalnym przewidziano nagrody pieniężne.

– za zajęcie I miejsca podczas finału regionalnego: nagroda finansowa w wysokości 1.500 zł brutto
– za zajęcie II miejsca podczas finału regionalnego: nagroda finansowa w wysokości 1.000 zł brutto
– za zajęcie III miejsca podczas finału regionalnego: nagroda finansowa w wysokości 500,00 zł brutto

Ponadto laureaci w kategorii muzycznej otrzymają sześciogodzinne sesje nagraniowe w Studiu Rembrandt Polskiego Radia Białystok. Najlepsi z finału regionalnego wystąpią w ogólnopolskiej edycji konkursu „Jawor – u źródeł kultury” w Tokarni (woj. świętokrzyskie) 26 czerwca 2022 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń w konkursie upływa 10 kwietnia 2022 roku.

Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie: https://pikpodlaskie.pl/jawor-konkurs-dla-tworcow-ludowych/

(źródło: Podlaski Instytut Kultury)

zredagowała: Lija Półjanowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok