Tadeusz Truskolaski Prezydent Miasta Białegostoku w sierpniu oraz we wrześniu 2019 r. organizuje festyny na osiedlach Miasta Białegostoku, mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej i integracji społecznej, w ramach których przewidziano liczne atrakcje i animacje dedykowane różnym grupom mieszkańców. 

zdjęcie: pixabay

Każde wydarzenie organizowane będzie w oparciu o tematykę przewodnią dotyczącą min. działań proekologicznych, bezpieczeństwa na drodze, dobroczynności, zdrowego trybu życia i czytelnictwa. Zachęcam do czynnego włączenia się w organizowane wydarzenia, np. poprzez przygotowanie oprawy artystycznej festynu, utworzenie stoiska promocyjno-informacyjnego, organizację dodatkowych atrakcji dla mieszkańców. Będzie to doskonała sposobność  zaprezentowania profilu działalności Państwa organizacji.

W załączeniu znajduje się wstępny harmonogram planowanych wydarzeń oraz ich lokalizacja.

 30.08.2019 r. Pożegnanie wakacji. Plac rekreacyjno-sportowy nad „Balatonem” pomiędzy ul. A. Fredry i ul. K. Wielkiego.
31.08.2019 r. Bądź bezpieczny na drodze. Teren wokół Szkoły Podstawowej nr 42  przy ul. Sokólskiej 1 w Białymstoku.
6.09.2019 r. Festyn historyczny/rycerski. Teren wokół Szkoły Podstawowej nr 47 przy ul. Palmowej 28 w Białymstoku.
7.09.2019 r. Dzień dobroczynności. Działka w okolicy parafii  pw. Zmartwychwstania Pańskiego, ul. Ks. Abp. R. Jałbrzykowskiego 5 w Białymstoku.
8.09.2019 r. Dzień zdrowia. Działka o numerze ewidencyjnym 184/79, obręb 08 przy ul. Pogodnej i Zdrojowej  w Białymstoku.
13.09.2019 r. Festyn rodzinny. Teren wokół zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 przy ul. Magnoliowej 13  w Białymstoku.
14.09.2019 r. Festyn rodzinny. Teren wokół Szkoły Podstawowej nr 31 przy ul. Żurawiej 12 w Białymstoku.
15.09.2019 r. Park Planty
20.09.2019 r. Dzień przedszkolaka. Bulwary św. Jana Teologa ul. Herberta 107 w Białymstoku.
21.09.2019 r. Festyn przyrodniczy. Park Antoniuk przy ul. Wierzbowej w Białymstoku.
22.09.2019 r. Dzień z książką. Teren wokół Szkoły Podstawowej nr 19 przy ul. Mieszka I 18 w Białymstoku.

(źródło: Anna Pawłowska, Centrum Aktywności Społecznej, pełnomocnik Prezydenta Miasta Białegostoku)

 

Podlaska Redakcja Seniora Białystok