Coraz więcej mówi się o seniorach i to nie tylko z okazji obchodzonych jesienią dni seniora ale też za sprawą polityki senioralnej  polskiego rządu.

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych – święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 14 grudnia 1990 roku to nie tylko uśmiech i życzenia składane seniorom ale także okazja do propagowania postulatów mających na celu poprawy sytuacji osób dojrzałych.

To międzynarodowe święto jak i  Ogólnopolski Dzień Seniora przypadający 14 listopada dają  możliwość wyrażenia wdzięczności także dla instytucji i organizacji, które pomagają seniorom cieszyć się życiem pełnym różnych form aktywności.

– To dzięki Wam Drodzy Seniorzy, życie kolejnych pokoleń staje się łatwiejsze. wasza mądrość życiowa i doświadczenie jest dla wielu Polaków cennym drogowskazem. Pokazujecie, jak czerpać z życia radość i siłę – powiedziała Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, składając życzenia seniorom z okazji ich święta.

W wymiarze krajowym zagadnieniami polityki senioralnej zajmuje się Departament Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej realizując zagadnienia długofalowej polityki senioralnej ASOS (Aktywizacja Społeczna Osób Starszych) na lata 2014 – 2020. W województwie podlaskim za kształtowanie polityki senioralnej odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej działając na rzecz seniorów zgodnie z wypracowanym “Programem na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016 – 2020”. jest to dokument, który określa cele oraz wskazuje główne kierunki działań na rzecz osób starszych w naszym województwie.

Polska jest najszybciej starzejącym się krajem Unii Europejskiej. Trzeba myśleć o dostosowaniu otoczenia do potrzeb starzejącego się społeczeństwa. Jednym z poważnejszych problemów wieku podeszłego jest samotność. Dlatego  ważny jest system wsparcia społecznego osób starszych. A więc warto przejść od słów do czynów. Jest to zadanie dla rządu, samorządów terytorialnych jak też wszelkiego rodzaju organizacji samorządowych i fundacji. Niech święto seniorów będzie świętem radosnym dla seniorów a oni sami  poczują  się doceniani i zaopiekowani nie tylko od święta ale i przez cały rok.

Życzeń dla seniorów nigdy dość.

(zdjęcia: pixabay)

Krystyna Cylwik
Redakcja Podlaski Senior Białystok