4 marca (piątek) o godzinie 17.00 w Uniwersyteckim Centrum Kultury odbędzie się wykład dra hab. Piotra Konderaka (UMCS) pt. „Język jako proces poznawczy: od koncepcji rozszerzonej do amalgamatów”. Spotkanie organizuje Instytut Filozofii w ramach cyklu Spotkań z Filozofią i Kognitywistyką. 

Wykład w UCK_plakat

Prelegent o tematyce swojego wykładu: 

„Język – w ujęciu kognitywnym – nie tylko kształtuje myśli, ale również kształtuje zdolności poznawcze i wspiera rozwój poznawczy (Carruthers 2002). Rysujące się nowe perspektywy na poznanie, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. rozszerzonej koncepcji poznania i umysłu (Clark, Chalmers 1998), pozwalają również w nowy sposób spojrzeć na język: otwarte pozostaje pytanie Andy Clarka „jak dopasować język do wyłaniającego się obrazu elastycznego, ekologicznie efektywnego podmiotu?” (Clark 2008: 44). Fascynująca, ale i posiadająca liczne ograniczenia koncepcja „magicznych słów” i „materialnych symboli”, czyli rozszerzonego języka Clarka, każe poszukiwać alternatywnych odpowiedzi na powyższe pytanie. Taką perspektywę rysuje Mark Rowlands w książce The New Science of Mind (2010). Idea umysłu jako amalgamatu, uwzględniająca rolę m.in. zewnętrznych „struktur przenoszących informacje”, podkreślająca kluczową rolę wewnętrznych stanów reprezentacyjnych i jednocześnie odwołująca się do ucieleśnionej fenomenologii pozwala – jak będę argumentował – przekroczyć wyraźne ograniczenia rozszerzonego ujęcia języka. Język jako proces poznawczy – w takim ujęciu – łączyłby w sobie procesy przetwarzania informacji z aktywnością odkrywającą świat (w sensie Merleau-Ponty) dla podmiotu”.

 Dr hab. Piotr Konderak – dyrektor Instytutu Filozofii oraz adiunkt w Katedrze Logiki i Kognitywistyki UMCS. Współtwórca i koordynator kierunku kognitywistyka na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS. Jego badania obejmują problematykę semiotyki kognitywnej, filozofii umysłu a ostatnio: rolę multimodalności w percepcji i komunikacji. Współredagował (wraz z J. Zlatevem i G. Sonessonem) pierwszą antologię tekstów z semiotyki kognitywnej: Meaning, Mind and Communication: Explorations in Cognitive Semiotics, Peter Lang, Frankfurt 2016; jest autorem monografii poświęconej semiotyce kognitywnej: Mind, Cognition, Semiosis: Ways to Cognitive Semiotics, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018. Wieloletnim współpracownik projektu Centre for Cognitive Semiotics, Lunds Universitet, Szwecja. Organizator cyklu spotkań Seminar in Cognitive Science w Instytucie Filozofii UMCS.

Informacje o spotkaniu można też znaleźć na stronie projektu Społeczne Znaczenie Filozofii i Kognitywistyki pod adresem https://spoleczne.eu/aktualnosci

Projekt realizowany jest w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” ze wsparciem Ministerstwa Edukacji i Nauki.

(źródło: rzecznik prasowy Katarzyna Dziedzik, Uniwersytet w Białymstoku)

zredagowała: Lija Półjanowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok