Wasilkowski Klub Seniora zawiązał się w 1997 roku. Od samego początku była to grupa nieformalna bez statusu stowarzyszenia, skupiająca aktywnych emerytów z  gminy Wasilków.

Ilustracja do artykułu glowne.jpg

foto: wrotapodlasia.pl

W uroczystym jubileuszu w sobotę 24 czerwca 2017 udział wzięli także m.in. Maciej Żywno, wicemarszałek województwa podlaskiego oraz Antoni Pełkowski, starosta białostocki. Wicemarszałek Żywno pogratulował seniorom tak piękbego jubileuszu. Z klubem łączą go osobiste związki – to własnie on, przed dwudziesty laty z racji kierowania Miejskim Ośrodkiem Animacji Kultury w Wasilkowie był przez krótki czas pierwszym szefem Wasilkowskiego Klubu Seniora.

Jak zaznaczają sami seniorzy: w Klubie działają ludzie, którzy nie poddają się starości i bierności, pragną aktywnie i wspólnie spędzać wolny czas.

                                     foto: wrotapodlasia.pl

Najczęściej grupa ta wspólnie organizuje wieczorki taneczne w świetlicy MOAK przy ul. Dwornej, bo jak sami o sobie mówią „młodzież lubi się bawić”, ale nie tylko. Z pomocą pracowników MOAK organizują wycieczki krajoznawcze, pikniki, spotkania z ciekawymi ludźmi, lekarzami specjalistami. Są aktywnymi uczestnikami większości imprez kulturalnych w naszej gminie, włączają się w organizację Dni Wasilkowa, przygotowując swoje stoisko do konkursu kulinarnego „Nie ma jak u mamy”.

Od 2006 roku działa żeński Chór Wasilowianki, który wyłonił się z członkiń Klubu.

(Wrota Podlasia )