16 października 2019 r. w auli Państwowej Szkoły Zawodowej odbył się Jubileusz 20-lecia działań Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Suwałkach połączony z rozpoczęciem nowego roku akademickiego.

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach to jedna z najaktywniejszych grup społecznych w mieście. Zrzesza ponad 200 członków. Stowarzyszenie wspiera, aktywizuje i mobilizuje osoby starsze do rozwoju. Inicjuje również wiele działań kulturalnych i społecznych zwracając uwagę na przekaz młodym pokoleniom.

Jesienią 1999 r. z inicjatywy ówczesnej wiceprezydent Miasta Suwałk Marii Lauryn spotkała się kilkuosobowa grupa suwalczan: Bożena Chmielewska – naczelnik Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej, Anna Augustynowicz – z-ca dyr. Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki, Eugeniusz Zarachowicz, Stefan Bieńkowski i Krzysztof Rukść, która doprowadziła do zawiązania 34 osobowej grupy założycielskiej UTW rozumiejąc doskonale szlachetną ideę aktywizacji i integracji starszych mieszkańców miasta Suwałki. 

W tworzeniu Uniwersytetu w pierwszych trudnych latach pomagał pan Czesław Kryszkiewicz – ówczesny Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku.W grudniu 1999 r. Stowarzyszenie UTW zostało zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Suwałkach. Funkcję Pierwszego Prezesa pełnił Stanisław Paszkowski, a następnie Zdzisław Bieryło, Ryszard Wysocki, Stanisław Bogdan, Joanna Pachucka, a od 2013 r. do dzisiaj Danuta Złotnik. Nieustannie działalności Stowarzyszenia towarzyszy hasło: Nauka, Kultura, Sport i Relaks w Trzecim Wieku. 

Zajęcia fakultatywne oprócz systematycznych wykładów odbywają się w kilkunastu sekcjach: komputerowej, języków obcych, kulinarnej, plastycznej, tanecznej, terapii muzyką i ruchem, pomocy koleżeńskiej, gimnastyki rehabilitacyjnej, bowlingu, wokalnej, teatralno-kabaretowej.

Od stycznia 2019 r. Uniwersytet prowadzi Klub Seniora dla seniorów Suwałk przy ulicy Ciesielskiej 15. Marzenia twórcze, pasje i talenty członkowie UTW rozwijają w zespołach: wokalno-muzycznym “Złota Jesień” pod kierownictwem Piotra Skowrońskiego, tanecznym ”Srebrne Pierwiosnki” – pod kierownictwem choreografa Marii Lauryn, tańca towarzyskiego “Szase” pod kierownictwem Mieczysławy Gajewskiej, oraz w grupie teatralno- kabaretowej pod przewodnictwem Bożeny Maskowicz i Barbary Grabowskiej. 

Imprezie towarzyszyła wystawa fotograficzna pt. “20 Lat Działań w Obiektywie”, którą przygotowała Teresa Wysocka-Kluczny. W 2014 r. Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku zostało uhonorowane “Włócznią Jaćwingów” – nagroda Prezydenta Miasta Suwałk za dynamiczny rozwój i wszechstronną działalność na rzecz seniorów. W 2016 r. nagrodą dla grupy 15 najaktywniejszych członków  był wyjazd do Brukseli na zaproszenie europoseł prof. Barbary Kudryckiej i wizyta studyjna w Europarlamencie. Dwukrotnie w 2018 r. i 2019 r. otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Suwałk w dziedzinie kultury. W październiku 2019 r.  został uhonorowany Nagrodą Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. W trakcie uroczystości życzenia złożyli: Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Marta Wiszniewska, Przewodnicząca Suwalskiej Rady Seniorów Wiesława Kwaterska oraz liczne zaprzyjaźnione Stowarzyszenia i delegacja Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Augustowa. 

Brawom za występy i wspomnieniom ze wzruszeniem nie było końca. Finałem Jubileuszowego spotkania był tort urodzinowy, którego fundatorem był Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałki.

(zdjęcia: Teresa Wysocka-Kluczny) 

Maria Lauryn
Podlaska Redakcja Seniora Suwałki