W tym roku obchodzimy 400 – lecie rozpoczęcia budowy Kościoła Farnego (Starego), świątyni, która stała się miejscem wyjątkowych wydarzeń artystycznych, m.in. pierwszego wykonania najsłynniejszych polskich pieśni religijnych: Kiedy ranne wstają zorze, Wszystkie nasze dzienne sprawy czy kolęda Bóg się rodzi autorstwa Franciszka Karpińskiego.

 

Pieśni te, wraz z innymi pochodzącymi z wydanego 1792 roku w Supraślu w zbiorku Pieśni Nabożne, usłyszymy w wykonaniu Męskiego Zespołu Śpiewaczego Schola Gregoriana Sancti Casimiri pod dyr. Mariusza Perkowskiego przy współudziale Bartosza Izbickiego – muzyka, etnomuzykologa grającego na instrumentach dawnych.

Postać ich twórcy – F.Karpińskiego – przybliżą zaś fragmenty jego pamiętników, które stanowią świadectwo życia i obyczajowości XVIII – wiecznej Rzeczpospolitej. W wyjątkowy nastrój tego wydarzenia wprowadzi słuchaczy słowo wstępne Pana Waldemara Smaszcza – białostockiego historyka literatury, krytyka, eseistę i tłumacza, miłośnika poezji Franciszka Karpińskiego, a także laureata Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego, w 2005 roku

Jubileuszowy koncert rozpocznie się 29 września o godzinie 19:00 w Starym Kościele Farnym

Wstęp wolny

zdjęcia: Fundacja Pro Anima

opracowanie Lija Półjanowska

Podlaska Redakcja Seniora Białystok