Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zaprasza na jubileusz 45-lecia pracy twórczej Władysława Pietruka. Podczas wystawy zaprezentowane zostaną grafiki, portrety, obrazy olejne, a także wydawnictwa, które autor stworzył na przestrzeni kilkudziesięciu lat.

Władysław Pietruk urodził się w 1952 roku w Narojkach koło Drohiczyna. Artystyczną edukację rozpoczął w Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu, kończąc je ze specjalnością tkactwo artystyczne. Był stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki, w latach 1973-79 studiował w Wyższej Szkole Grafiki i Grafiki Książkowej w Lipsku.

Po studiach powrócił w rodzinne strony – przez kolejnych 20 lat łączył obowiązki pracy zawodowej z pasją grafika. Okres ten zaowocował setkami rysunków, zamieszczanych na łamach pism i tygodników (m.in. „Niwa”, „Gazeta Współczesna”, „Kurier Podlaski”, „Czasopis”) i dziesiątkami projektów okładek i układów typograficznych książek. Projektował ilustracje do tomików poezji i prozy, plakaty, rysunki satyryczne, ekslibrisy i logotypy. Obecnie prowadzi własne wydawnictwo, w którym publikuje teki tematyczne swoich prac. Władysław Pietruk dziś jest jednym z największych grafików – dokumentalistów ziemi Podlaskiej. Wydał ponad 50 tek z rysunkami architektury i przyrody regionu oraz dwa albumy.

Wykonał też serię 250 grafik na zamówienie miasta Leimen koło Heidelbergu, portretował Rosbach (koło Frankfurtu nad Menem), stworzył cykle rysunków miasta Gdańsk i Wrocławia oraz serię dzieł przedstawiających nowoczesną, jak i XVIII- oraz XIX-wieczną architekturę Chicago podczas ponad rocznego pobytu w USA. Artysta mieszka i tworzy w Królowym Moście.

Jubileusz 45-lecia pracy twórczej Władysława Pietruka odbędzie się  25 października 2018 r. o godz. 18.00 w Galerii Parter Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, przy ul. Marii Skłodowskiej–Curie 14A.

Wstęp wolny

Źródło: Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Zdjęcie z prywatnego archiwum Władysława Pietruka

Opracowała: Lija Półjanowska

Podlaska Redakcja Seniora Białystok