We wtorek (10.10.) w siedzibie głównej Muzeum otwarto wystawę jubileuszową „55 lat Muzeum Wojska w Białymstoku”. Jest ona poświęcona najstarszej i największej na wschód od Wisły placówce muzealnej, a także ośrodkowi naukowo-badawczemu o charakterze historyczno-wojskowym.

Dyrektor Muzeum przemawia do zgromadzonych gości

Historia Muzeum Wojska w Białymstoku rozpoczyna się 26 września 1968 roku, kiedy powołano do życia tę instytucję jako Oddział Muzeum Okręgowego. Na tymczasową siedzibę wyznaczono jeden pokój w ówczesnym Muzeum Ruchu Rewolucyjnego, mieszczącym się przy ul. Jana Kilińskiego 6, w dawnym pałacu gościnnym Branickich. 

„W chwili powstania zbiory muzeum liczyły 141 eksponatów, jego kierownikiem został Zygmunt Kosztyła, a pierwszą wystawą była ekspozycja „Szlakiem 9. Drezdeńskiej Dywizji Piechoty”. Do obecnej siedziby instytucję przeniesiono w 1974 roku” – mówił na otwarciu wystawy, jej autor, dyrektor Muzeum Robert Sadowski.

„Na Kilińskiego 7 jesteśmy do dziś. Zrośliśmy się z tym miejscem. To nasz muzealny dom. I jak to w domu – z upływem lat przybywało nam muzealnych rzeczy czyli zabytków. Wystawa jest swoistym kolażem tego co muzeum zgromadziło w ciągu ostatnich 55-lat. Prezentujemy eksponaty, których codziennie nie oglądacie na naszych wystawach. Wszystkie na swój sposób opowiadają o historii naszego miasta i kraju. Wiele z nich stało się symbolem epoki, w której powstały. Mamy wśród nich swoich faworytów” – opowiadał gospodarz muzeum.

Pozyskiwane artefakty uzupełniają zbiory muzealne. W chwili obecnej placówka posiada kilkanaście tysięcy eksponatów. Co roku trafia do muzeum około 500 przedmiotów. Dyrektor Robert Sadowski podziękował prywatnym darczyńcom za okazywane zaufanie i wspólne budowanie muzealnych kolekcji.

Mężczyzna ogląda eksponaty na wystawie

Muzeum Wojska jest placówką, która od wielu lat wykonuje pracę związaną z edukacją muzealną. Dzięki niej białostoczanie zdobywają wiedzę na temat historii Polski i naszego miasta. W swoim dorobku ma wiele wystaw, publikacji i akcji upowszechniających wiedzę o zabytkowych militariach i losach polskich żołnierzy. 

Dzięki rekonstrukcji magazynu wojskowego, przy ul. Węglowej 3, muzeum uruchomiło Park Militarny, w którym zgromadzono ciężki sprzęt wojskowy. W prezentacji multimedialnej przedstawionej na uroczystości mogliśmy zobaczyć plany dalszej rekonstrukcji magazynu, dostosowującej go do potrzeb muzeum.

Gośćmi wernisażu byli zastępcy prezydenta Miasta – Rafał Rudnicki i Zbigniew Nikitorowicz, przedstawiciele służb mundurowych oraz dyrektorzy innych placówek kulturalnych współpracujących z Muzeum Wojska.
Na uroczystości jubileuszowe przybyło wielu pasjonatów historii i sympatyków Muzeum Wojska w Białymstoku. Nie zabrakło również okolicznościowego tortu.
Dostojnemu Jubilatowi życzymy pozyskania ciekawych eksponatów, wielu wystaw i publikacji poszerzających wiedzę historyczną zwiedzających.

Wystawa czasowa „55 lat Muzeum Wojska w Białymstoku” jest dostępna w siedzibie głównej placówki przy ul. J. Kilińskiego 7.

Zdjęcia: Maria Beręsewicz
Źródło: Muzeum Wojska w Białymstoku

Zredagowała: Maria Beręsewicz
Podlaska Redakcja Seniora Białystok