W dniach 9-10 listopada 2018 roku w Białymstoku odbędzie się prestiżowa, międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Debiuty Mickiewicza. Debiuty romantyków. Tradycje – strategie – idee – język”.

O randze imprezy świadczy fakt, iż wespół z Uniwersytetem w Białymstoku i Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego, jej organizatorem jest najstarsza i najbardziej prestiżowa akademia naukowa w Polsce – Polska Akademia Umiejętności, która nigdy wcześniej nie organizowała jakiejkolwiek imprezy naukowej w stolicy Podlasia.
Konferencja „Debiuty Mickiewicza. Debiuty romantyków. Tradycje – strategie – idee – język” to wydarzenie zorganizowane w 200. rocznicę debiutu literackiego Adama Mickiewicza, otwierające cykl jubileuszy związanych z życiem i twórczością Wieszcza.
W sesji weźmie udział ok. 40 badaczy. Wśród prelegentów i gości są najbardziej znani mickiewiczolodzy z Polski i zagranicy, m. in. z Białorusi, Litwy, Ukrainy, Austrii, Bułgarii czy Szwajcarii.
Obrady zainaugurowane zostaną w Pałacu Branickich, a następnie prowadzone będą w Książnicy Podlaskiej i na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

 

 

 

Szczegółowy program konferencji

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Opracowała: Jolanta Falkowska

Podlaska Redakcja Seniora Białystok