JUŻ PRZEJRZALI

Wiem … że nie ma czym się chwalić…
Przecież starość… to nie radość…
Wzrok już nie ten… słuch już nie ten…
A i w krzyży często strzyka…

Nikt z nas czasu nie oszuka…
Pesel zawsze prawdę powie…
Że kto chodzi po tej ziemi…
Jest śmiertelny… co się zowie!

Ale dziś przejrzałym ludziom…
Żyje się o niebo lepiej…
Choć nie tak jak na Zachodzie…
Lecz już biedy nikt nie klepie!

Wszystko dzięki Zgromadzeniu…
Które jest przy ONZ-ecie…
Wsparło ono starszych ludzi…
Których tylu jest na świecie!

Obchodzony Dzień Seniora…
Jest przejrzałym ludziom świętem…
Pamiętajcie o tym młodzi…
Wasza starość… za zakrętem!

Wiesław Lickiewicz