Spotkanie prasowe prezentujące kampanię społeczną „Przemoc wobec starszych. Nie bądź biernym widzem” realizowaną w woj. podlaskim, (wtorek) 14 listopada, godz. 11.00.

Organizatorzy zapraszają na spotkanie prasowe, podczas którego opowiedzą o szczegółach kampanii społecznej „Przemoc wobec starszych. Nie bądź biernym widzem” realizowanej w województwie podlaskim.
Spotkanie odbywa się we współpracy z Białostocką Radą Seniorów.
Wtorek, 14 listopada 2023, godz. 11.00
Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku, ul. Św. Rocha 3. W spotkaniu udział wezmą:
– dr hab. Małgorzata Halicka, Profesor Uniwersytetu w Białymstoku
– mł. asp. dr Agata Kalinowska, Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
– Magdalena Rutkiewicz, Prezeska Zarządu Fundacji Projekt Starsi
Akcję społeczną „Przemoc wobec starszych. Nie bądź biernym widzem” honorowym patronatem objął Komendant Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
Źródło: Fundacja Projekt Starsi
Opracowała: Jolanta Falkowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok