Dziękuję Ci Ojcze

Dziękuję Ci Ojcze
Za każdy dzień
Jaki mi dajesz do przeżycia
Za radość słońca
Nocy cień
I drogę ziemską
Do przebycia

Choć droga moja kamienista
Idę z ufnością
Nie narzekam
Czasami kiedy brak mi siły
Na pomoc Twoją Ojcze
Czekam

Nie boję się śmierci

Nie boję się śmierci
Gdyż wierzę niezbicie
Że poza tym światem
Jest też drugie życie

Nie boję się śmierci
Lecz żal mi tej ziemi
Tych lasów i jezior
Tych gór i strumieni

Ten świat taki piękny
W każdej roku porze
Lecz człowiek na ziemi
Wiecznie żyć nie może

Do Ojca Świętego

Homilii Twoich słuchaliśmy
z bijącym sercem.
I w tym momencie czuliśmy się lepsi.

Ale potem
znów byliśmy tylko ludźmi.

Ty – syn naszej Ojczyzny –
wołałeś, aby „zstąpił Duch
i odnowił oblicze Ziemi…”.

Duch zstąpił.
I nasz kraj się odnowił.

Ale czy takiej odnowy chciałeś?

Mówiłeś: „Zło dobrem zwyciężaj”.
Nie było w nas tyle dobra.

Nie byliśmy też na tyle pokorni,
aby nadstawić drugi policzek.

Przestrzegałeś, że wolność
nie znaczy bezprawie.
A teraz wolnością
tłumaczy się wszelkie rozpasanie.

Dlaczego słowa Twoje
nie trafiły na podatny grunt?
Dlaczego nie wydały plonu?

Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II

„Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam” (Św. Paweł „List do Rzymian”)

Ojcze Święty Janie Pawle II.
Pielgrzymie,
który przemierzyłeś Ziemię
wzdłuż i wszerz głosząc słowo boże.

Tak nam brakuje dziś Ciebie.

Siewco pokoju i dobra,
który przebaczyłeś nawet
swemu niedoszłemu zabójcy!
Kto mógł być przeciwko nam,
gdy Ty byłeś z nami?
Odmieniłeś oblicze Kościoła
i całego XX wieku.
Twoja siła zmieniała ludzi.

Rybaku,
który łowiłeś narody miłością.
Rozpoczęte przez Ciebie dzieło
nie jest kontynuowane.
Dziś płoną katedry i kościoły!
Deptane są prawa boskie,
a wyznawcy Chrystusa zabijani.

Zabrakło nam Ciebie.

Niestrudzony Wędrowcze!
Pełna chwały i cierpienia
była Twoja ziemska droga.
Duch, który zstąpił na Ziemię
razem z Tobą odszedł do Nieba.

Wielki Synu naszego narodu!
Brakuje nam Twojej mądrości.
Wstaw się za nami u Pana,
może Pan przywróci porządek światu…

I módl się Ojcze Święty
za naszą Ojczyznę…


Janina Jakoniuk