Od 28 września do 6 października odbędzie się trzecia edycja festiwalu Kierunek Wschód. – przeglądu teatralnego prezentującego kulturę pogranicza, w tym przedstawienia zza wschodniej granicy Polski. Wydarzenie realizowane jest z myślą o międzynarodowej idei Partnerstwa Wschodniego.

 W trakcie tegorocznego wydarzenia będziemy gościć teatry z Białorusi, Ukrainy i Litwy, a także z Rzeszowa. Wydarzeniem specjalnym będzie koncert Magdaleny Warzechy „Kaprysy zaspokojone”.

Szczegółowy program tegorocznego wydarzenia: 

28.09, godz. 19.00 „Schweik” – Narodowy Akademicki Teatr im. Iwana Franki (Kijów, Ukraina), Scena Duża
29.09, godz. 19.00 „Pińska szlachta” – Narodowy Teatr Akademicki im. Janki Kupały (Mińsk, Białoruś), Scena Duża
30.09, godz. 19.00 „Kaprysy zaspokojone” – recital Magdaleny Warzechy, Scena Duża
01.10, godz. 19.00 „Lwów nie oddamy” – Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie (Rzeszów, Polska), Scena Duża
02.10, godz. 19.00 „Elżbieta Watson – Cichociemna” – monodram Teresy Stępień-Nowickiej (Toruń, Polska), Scena Kameralna
03.10, godz. 10.00 „Elżbieta Watson – Cichociemna” – monodram Teresy Stępień-Nowickiej (Toruń, Polska), Scena Kameralna
03.10, godz. 19.00 „Obława” – Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku (Białystok, Polska), Scena Duża
04.10, godz. 19.00 „Rozbity dzban” – Państwowy Teatr Dramatyczny Telawi im. Waży Pszawellego (Telawi, Gruzja), Scena Duża
05.10, godz. 19.00 „Wesele” – OKT/Wilno (Wilno, Litwa), Scena Duża
06.10, godz. 19.00 „Beton” – Republikański Teatr Białoruskiej Dramaturgii w Mińsku (Mińsk, Białoruś), Scena Duża

 Imprezą towarzyszącą festiwalowi „Kierunek Wschód III” jest VI Festiwal Teatralny ODE:
24.09, godz. 12.00 i 19.00
„Pudstryžyny” (Postrzyżyny) B. Hrabal + „Divosnuby” (Oświadczyny) A. Czechow
– Teatr Czrevo, Scena Kameralna
25.09, godz. 10:00 i 12:00
„Jość ideja” (Jest idea)
– Teatr Horada Siabroŭ, Scena Kameralna
27.09, godz. 19:00
„Ja – nie Ja”
– Scena Kameralna

Bezpłatne wejściówki dostępne będą w Kasie Teatru od 18 września, w godz. 14:00-20:00. Każda osoba może otrzymać po dwie wejściówki na każdy ze spektakli prezentowanych na Scenie Kameralnej i po cztery wejściówki na każde z przedstawień granych na Scenie Dużej.

 Po wszystkich spektaklach zapraszamy na spotkania i rozmowy z aktorami.

 (Źródło: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki)

Maria Beręsewicz
Redakcja Podlaskiego Seniora Białystok