Dzięki dotacji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w Białymstoku powstanie pierwszy w tym mieście Klub Senior +  dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych seniorów.

seniorzy na wózkach – fot. pixabay

200 tysięcy złotych otrzymał Białystok na utworzenie w stolicy województwa Klubu Senior  +. Dotacja z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej została przyznana w ramach konkursu ofert programu wieloletniego Senior +  na lata 2021- 2025. Wyniki edycji konkursu 2021 ogłoszono w maju bieżącego roku.

Placówka powstanie przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia to 356 tysięcy złotych – kwota dofinansowania 200 tysięcy złotych,  środki własne samorządu Białegostoku. Dotacja pozwoli na przystosowanie pomieszczeń istniejącego już Klubu Seniora przy ulicy Białej do potrzeb seniorów, stworzy odpowiednie warunki określone w programie Senior +. Będzie to m.in. zaadoptowanie pomieszczeń z przeznaczeniem na łazienkę dla osób z niepełnosprawnością. Aneks kuchenny pozwoli na rozwijanie kulinarnych pasji seniorów. Będzie sala spotkań seniorów i sala do zajęć ruchowych. Przy budynku powstanie ogród z nasadzeniami drzew i krzewów, co stworzy miejsce wypoczynku i relaksu na świeżym powietrzu. Sam budynek znajduje się w centrum miasta, z dobrym dojazdem z każdego osiedla. 

Program Senior + jest elementem polityki senioralnej, który tworzy warunki aktywnego starzenia się poprzez wsparcie samorządów terytorialnych, aby mogły tworzyć sieć placówek dla seniorów. Seniorzy znajdą  w  nich różnego rodzaju formy opieki dziennej i aktywizacji, co poprawi jakość ich życia.

Wiele samorządów skorzystało z oferty ministerialnej dotacji od początku trwania Programu Wieloletniego Senior +. Pierwszej edycji na lata 2015-2020 i obecnie trwającej  – 2021-2025. Stworzyły na obszarach swego działania tego rodzaju placówki. W edycji tegorocznej konkursu w Podlaskiem rekordzistą okazał się samorząd z Mielnika, który otrzymał dotację na dwa projekty – 800 tysięcy złotych na utworzenie Dziennego Domu  i 84 tysięcy złotych na działanie Klubu Senior +.

W ramach programu Senior +  Białystok po raz pierwszy wystąpił  o taką dotację kilka lat temu i otrzymał ponad 250 tysięcy złotych.   Jednak nie zdecydował się na utworzenie takiej placówki i pieniądze zwrócił do ministerstwa. W tym roku ponownie wziął w konkursie  ofert, otrzymał dotację i będzie mógł zapewnić w utworzonej placówce opiekę 35 seniorom. W niemal 300-tysięcznym  mieście stolicy województwa potrzeby powstawania takich placówek są dużo większe, co sygnalizowali wielokrotnie sami seniorzy. Chociażby utworzenie Klubu Senior + na osiedlu TBS, o co zabiegają bezskutecznie do prezydenta miasta aktywni seniorzy z tego osiedla.

Białostoccy seniorzy mają nadzieje, że powstanie Klubu Senior + przy ulicy Białej to dobry krok do realizacji polityki senioralnej w stolicy województwa podlaskiego. Czy w następnych latach trwania wieloletniego programu Senior + na lata 2021-2025, wzorem innych samorządów, powstaną w Białymstoku na osiedlach kolejne takie placówki, aby droga seniora do klubu nie była tak długa, jak do tego, przy ulicy Białej.

zdjecia: pixabay.com 

 

Krystyna  Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok