W Białymstoku 20 lipca 2017 roku z inicjatywy Katarzyny Sztop-Rutkowskiej* i Małgorzaty Paszko** odbyło się spotkanie założycielskie Klubu „Tygodnika Powszechnego”.

Na spotkanie przyszło kilkudziesięciu mieszkańców. Takiej inicjatywy w Białymstoku do tej pory nie było i chyba jest to teraz  doskonały czas na otwarcie.

Historia klubów “Tygodnika Powszechnego” sięga lat dziewięćdziesiątych. Początkowo były to cykle spotkań w różnych miejscach w Polsce, organizowane przez Redakcję Gazety. Pierwszy klub powstał w 2007 roku w  Łodzi, drugi w Poznaniu. Obecnie istnieje 10 Klubów, oprócz łódzkiego i poznańskiego również w Krakowie, Gliwicach, Lędzinach, Rzeszowie, Wadowicach, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze, a także w Berlinie, Brukseli i London (Ontario, Kanada).

W życiu wewnętrznym Kluby kierują się „złotą zasadą” św. Augustyna: „W tym, co konieczne – jedność; w tym, co wątpliwe – wolność; we wszystkim – miłość”.

To bardzo interesujące przedsięwzięcie. Nakłada na członków klubu chęć prowadzenia dyskusji w tak wielokulturowym środowisku, jakim jest nasze miasto. Odbędą się cykliczne spotkania i debaty na tematy poruszane przez pismo, jak też chrześcijańskie otwarcie na dialog. Będą to rozmowy z osobami o innych wyznaniach, z niewierzącymi, z wątpiącymi. Może wspólnota myślenia, a także działania w duchu tradycji, wartości dobra, pozwoli inaczej żyć, zmieniać nas i polepszać otoczenie.

Plany są ciekawe i ambitne. Na inaugurację w październiku planowana jest debata z ks. Adamem Bonieckim. Padło też wiele propozycji innych osób, które klubowicze chętnie zaprosiliby na spotkania.

Wszystkim chętnym, mającym  ochotę  spotkać się i rozmawiać, aby wzbogacić siebie, polecamy zainteresowanie się tą nową inicjatywą.

Szczegółowe informacje można uzyskać na Facebooku oraz drogą mailową: klubtpbialystok@gmail.com.

* dr socjologii, prezes Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLAB w Białymstoku

** wiceprezes Podlaskiego Stowarzyszenia Firm, prezes Zarządu  Instytutu Ochrony Zdrowia Naturalnego

( foto: Katarzyna Sztop-Rutkowska i Małgorzata Paszko)

Alicja Brysiewicz
Podlaska Redakcja Seniora Białystok