150. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego była przyczyną ogłoszenia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej roku 2017 Rokiem Piłsudskiego, a Muzeum Wojska do wydania komiksu poświęconego Naczelnikowi Państwa.

Promocja komiksu “Koleje losu. Białystok Piłsudskiego” odbyła się 11 listopada 2017 r. w Muzeum Wojska w Białymstoku, w 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Zaprezentowano także komiks o sanitariuszce Danucie Siedzikównie „Ince”.

Autorzy, Paulina Królikowska – scenarzystka i Daniel Baum – rysownik, opowiedzieli o powstawaniu tego typu opowiadania. 

 Komiksy historyczne wymagają szczególnej pracy. Trzeba było sięgnąć do wielu tomów dokumentów, materiałów źródłowych, aby historia,  zawarta w pigułce, przedstawiała w sposób czytelny,  interesujący i prawdziwy obraz zdarzeń, z zachowaniem autentyczności czasu i miejsca oraz najdrobniejszych szczegółów.

Ułatwieniem w tworzeniu „Kolei losu…” był bogaty zbiór zdjęć i materiałów z pobytów Józefa Piłsudskiego w Białymstoku, znajdujący się w Muzeum, pochodzący głównie z wizyty marszałka 21 sierpnia 1921 r., kiedy to jako pierwszemu w historii Białegostoku, nadano honorowe obywatelstwo miasta.

– Komiks jest kompendium wiedzy o związkach marszałka z Białymstokiem na przestrzeni kilkunastu lat – powiedział Andrzej Sadowski dyrektor Muzeum.

Oprócz wspomnianej oficjalnej wizyty, J. Piłsudski często bywał w naszym mieście. Z jego przyjazdami związanych jest kilka miejsc. Między innymi, jako towarzysz Wiktor – działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, przebywał w 1905 r. przy ulicy Wiktorii 6. Bywał także przy ulicy Starobojarskiej 30, gdzie mieszkał ówczesny prezydent Białegostoku Bolesław Szymański. Tu też został podjęty śniadaniem 21 sierpnia 1921 r.

Uroczyste powitania marszałka na dworcu kolejowym, czy zatrzymywanie się pociągu z Naczelnikiem Państwa na białostockiej kolei, w drodze na wschód czy z powrotem, było znaczącym wydarzeniem dla miasta. Ten fakt zasugerował autorom tytuł komiksu: „Koleje losu. Białystok Piłsudskiego”. Litera „o” w kształcie koła pociągu sugeruje istotne dla tematu miejsce.

Jest to trzeci komiks tej pary autorów wydany na zamówienie białostockich instytucji, związanych tematycznie z Białymstokiem i Podlasiem. Pierwszy z nich „Doktor Esperanto” miał dwa wydania. Jedno w języku polskim, drugie w esperanto i języku angielskim. Kolejne komiksy to właśnie  „Koleje losu. Białystok Piłsudskiego” i „Inka”.

Uczestniczący w spotkaniu wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki uchylił rąbka tajemnicy w kwestii dotyczącej planów uczczenia przyszłorocznej, setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Powiedział, że obraz z okładki komiksu będzie towarzyszył mieszkańcom w przestrzeni naszego miasta w przyszłym roku.

Promocja w Muzeum Wojska cieszyła się dużą frekwencją. Wśród uczestników dominowała młodzież, która była głównym adresatem komiksów. To w większości uczestnicy przygotowanej Gry miejskiej.  

Na zakończenie imprezy organizatorzy wręczyli nagrody. Rozdano wiele atrakcyjnych gadżetów.

Okazuje się, że komiks historyczny, opowiadający o sprawach i postaciach ważnych dla kraju, czy choćby tylko miasta, jest bardzo dobrą formą dotarcia do szerokiego grona odbiorców.

 

 

 

Stenia Romanowicz
Podlaska Redakcja Seniora Białystok