W najbliższy piątek 13 lipca 2018 r. dwa portrety Jana Klemensa Branickiego i Izabeli z Poniatowskich Branickiej, pozyskane ostatnio do zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, opuszczą Galerię Malarstwa Polskiego.

 

Dzięki wsparciu finansowemu pozyskanemu z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (priorytet: Wspieranie działań muzealnych) oraz wkładowi własnemu do tego projektu zapewnionemu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego obrazy zostaną poddane badaniom i konserwacji.

Najpierw wstępne analizy przeprowadzą znawcy osiemnastowiecznego Białegostoku i polskiego malarstwa tej epoki, historycy sztuki i muzealnicy: ks. dr Jan Nieciecki, dr Doroty Juszczak z Zamku Królewskiego w Warszawie oraz dr Anna Oleńska z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

W specjalistycznej pracowni konserwatorskiej Pani Aleksandry Kuszlis-Grygołowicz zostaną przeprowadzone badania stratygraficzne i analizy chemiczne pigmentów barwnych (farb), spoiw, gruntu i werniksu, które pozwolą wyjaśnić, czy obrazy zostały przemalowane i kiedy. Być może pozwolą też określić krąg artystyczny, czas powstania oraz autora.

 

Obrazy zostaną sfotografowane w różnych zakresach fal, znawcy określą rodzaj drewna użytego w ramach i krosnach oraz zastosowanych farb, po czym obrazy zostaną poddane oczyszczeniu i starannej konserwacji, co dotyczy również ram. Wspomniane prace trwać będą około pół roku. Po tym czasie dzieła wrócą na swoje miejsce w Galerii Malarstwa Polskiego w białostockim Ratuszu.

Źródło: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

 

 

 

 

 

 

 

opracowanie: Jolanta Falkowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok