W Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu, 17 stycznia 2018. odbył się XII Przegląd Kolęd i Pastorałek o „Kolneńskiego Aniołka”.

W konkursie wzięło udział 56 solistów i zespołów, którzy zaprezentowali się w różnych kategoriach wiekowych:
dzieci młodsze, szkoły podstawowe, młodzież gimnazjalna, osoby dorosłe. Artyści – amatorzy przyjechali z powiatu kolneńskiego oraz z Grajewa i Łomży.
Najlepsi otrzymali statuetki „Kolneńskiego Aniołka” a pozostałych wyróżniono pamiątkowymi dyplomami i upominkami. W gronie najlepszych znalazł się zespół „Maryna”, który przywiózł do Łomży ładnego aniołka. Zaśpiewaliśmy dwie kolędy w narzeczu kurpiowskim: „Dzieciątko się narodziło” i „Gdy się Chrystus rodzi”.
Przegląd trwał około pięciu godzin ze względu na dużą ilość występujących. Po raz pierwszy od czasu reaktywacji nasz zespół wystąpił na scenie i był oceniany przez jury. Przy okazji tej imprezy zaczęliśmy nabywać  doświadczenia scenicznego, poznaliśmy wiele ciekawych osób, które tak jak my interesują się śpiewem i muzyką. Członkowie zespołu przekonali się, że intensywne próby dały efekty.
Spotkałam  też znajomego, Darka Wróblewskiego, z Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowie, w którym bardzo wiele się dzieje jeśli chodzi o kulturę. Postanowiliśmy, że będziemy współpracować i wzajemnie w przyszłości odwiedzać. Nawiązałam  także kontakt z  instruktor kulturalno – oświatową Bogumiłą Ranik z Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Kolnie, która jest opiekunem i kierownikiem zespołu „Kolneńskie Dziewczyny z Plusem” i pracuje z seniorami. Będziemy razem współpracować i wymieniać doświadczenia.
„Maryna” nie spoczywa na laurach, tylko bierze się solidnie do dalszej  pracy, aby realizować nasze plany i zamierzenia.
Chciałam  też  w imieniu zespołu podziękować Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży,.Jarosławowi Cholewickiemu, za wypożyczenie męskich butów do strojów kurpiowskich, w których „chłopaki” wystąpili na przeglądzie.
Danuta Waśko
Podlaska Redakcja Seniora Łomża