Stowarzyszenie Szukamy Polski zaprasza 16 czerwca instytucje szkoleniowe i badawcze, uczelnie, organizacje społeczne, stowarzyszenia zajmujące się edukacją i aktywizacją seniorów na konferencję „Komunikacja włączająca” w ramach projektu Erasmus+ – nieformalna edukacja dorosłych.

Konferencja poświęcona będzie aktywnym i twórczym metodom wpływającym na rozwój osób starszych, z wykorzystaniem dziennikarstwa obywatelskiego oraz technik dziennikarskich w edukacji seniorów. Goście spotkania spróbują też odpowiedzieć na pytanie: jak umysł rośnie w siłę gdy mózg się starzeje oraz czy krytyczne myślenie ma termin ważności. Podczas konferencji zostanie zaprezentowany Poradnik „Dziennikarstwo obywatelskie oraz techniki dziennikarskie w edukacji seniorów” – jako intelektualny rezultat projektu. Podczas konferencji odbędą się też prelekcje, seminaria i warsztaty związane z ideą poradnika.

 

Geneza projektu

Projekt „Comunication Inclusion” (COM-IN) realizowano w latach 2021-23 przez partnerów z Polski, Hiszpanii, Francji, Słowenii i Słowacji”. To kontynuacja i rozwinięciem projektu „Silver Civic Education” realizowanego w latach 2018-20 przez organizacje z Polski, Portugalii i Bułgarii. W poradniku znalazły się więc także wnioski i ustalenia wypracowane w tamtym okresie. Ponadto w opracowaniu zostały uwzględnione doświadczenia lidera obu projektów, Stowarzyszenia Szukamy Polski, które od 10 lat zajmuje się aktywizacją i edukacją seniorów przy pomocy technik dziennikarskich.

Spotkanie programowe w Bratysławie

Poradnik przeznaczony jest dla edukatorów, którzy na co dzień pracują z seniorami bądź innymi grupami dorosłych. Szczególną uwagę zwracamy na praktyczne wykorzystanie zawartych w nim uwag, spostrzeżeń i przykładów bez potrzeby dodatkowych analiz i długich przygotowań. Ważnym celem jest także zwrócenie uwagi na najczęściej występujące błędy i nieporozumienia, które mogą utrudnić wdrażanie naszych metod. Metoda ta polega zasadniczo na imitowaniu różnych faz i aspektów pracy dziennikarskiej w działalności edukacyjnej. Takich jak:
zbieranie informacji, ocena źródeł informacji, tworzenie tekstów, praca zespołów redakcyjnych, redagowanie mediów cyfrowych. Szczególną uwagę zwróciliśmy na pracę z seniorami. Jednak nasza metoda doskonale sprawdza się też w pracy z innymi grupami dorosłych. Posiada wielkie możliwości, ale też pewne ograniczenia.

Klasyczne dziennikarstwo ma ogromny potencjał edukacyjny zwłaszcza w zakresie szeroko rozumianej komunikacji. Przez lata istnienia wypracowało jasny i przyjazny styl komunikowania dostosowany do możliwości szerokich rzesz odbiorców. Wypracowało też podstawowe metody weryfikacji źródeł informacji.

Partnerzy projektu, którego pomysłodawcą i liderem jest Stowarzyszenie Szukamy Polski

  1. Stowarzyszenie DISORA jest organizacją pozarządową z Mariboru w Słowenii. Jego głównym celem jest poprawa umiejętności podstawowych i umiejętności życiowych różnych grup ludności. W tym kontekście cele i rezultaty projektu COM-IN dobrze pasują tych działań, ponieważ wspierają umiejętności i postawy takie, jak krytyczne myślenie, umiejętność czytania i pisania, praca zespołowa i aktywne obywatelstwo. W przypadku tego projektu grupą docelową nie byli seniorzy, ale emigranci, przede wszystkim z Iranu. Edukatorzy DISORY chcieli przetestować metodę COM-IN na grupie docelowej, która ma inną perspektywę, zrozumienie, potrzeby i przeszkody związane z uczestnictwem w społeczeństwie kraju goszczącego i może odnieść duże korzyści dzięki poprawieniu ich zdolności do komunikowania swoich poglądów i pomysłów społeczeństwu w krytyczny i zorganizowany sposób promowany przez projekt COM-IN.
  2. E-Seniors to organizacja pozarządowa non-profit z siedzibą w Paryżu, której celem jest walka z e-wykluczeniem poprzez oferowanie szkoleń z zakresu ICT dla seniorów (55+). E-Seniors podąża za swoim głównym celem, niwelując cyfrową lukę między pokoleniami, wspierając partycypację społeczną seniorów, proponując różnorodne działania angażujące seniorów w aktywne życie społeczne. E-Seniors prowadzi kursy ICT dla seniorów w różnych miejscach publicznych i stale otwiera nowe kursy w całym regionie paryskim.
  3. Topcoach jako instytucja edukacyjna zajmująca się kształceniem dorosłych i uczeniem się przez całe życie silnie opiera się na budowaniu wiedzy opartej na doświadczeniu, ponieważ zapewnia szkolenia i edukację w zakresie różnych tematów umiejętności miękkich, samorozwoju, coachingu i mentoringu. Działania, które zostały podjęte w ramach wzajemnego projektu partnerskiego COM-IN, koncentrują się na przekazywaniu innowacyjnych praktyk edukatorów osób dorosłych i skuteczności w kształceniu i szkoleniu dorosłych i seniorów.
  4. W 2020 r. Deses-3 zaangażowało się w projekt COMIN i aby osiągnąć cele takiego projektu, stowarzyszenie rozpoczęło lokalną współpracę z FeCEAV, czyli Federacją Kolektywów Edukacji Dorosłych na rzecz Kształcenia Ustawicznego w Valladolid. Deses-3 i FeCEAV wspólnie stworzyły lokalną grupę redakcyjną złożoną z dorosłych i seniorów w wieku od 50 do 78 lat.
Prezentacja poradnika

Charakter warsztatów i wewnętrzna dynamika grupy, łącząca dorosłych i starszych uczniów, z których wielu cierpi z powodu samotności i izolacji, jest jednym z najważniejszych powodów, dla których uczestniczą oni w zajęciach (w tym w działaniach zrodzonych z projektu COMIN). Wszystko to pozwoliło edukatorom z FeCEAV na stałe zintegrować z centrum edukacji dorosłych około 4-miesięczny kurs dziennikarstwa obywatelskiego, który będzie proponowany przez lata.

Konferencja odbędzie się 16 czerwca 2023 r. w godzinach 10:00 – 17:30 w Nie Teatrze, przy ul. Sienkiewicza 4 (budynek Astoria Business&Leisure) w Białymstoku.
Program konferencji wzbogaciliśmy o trzy sesje warsztatowe dla edukatorów i instytucji szkoleniowych – na podstawie materiału merytorycznego Poradnika dla edukatorów.

Zaproszenie radiowe ↓

 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o wypełnienie formularza rejestracyjnego:
→ FORMULARZ REJESTRACYJNY
(prosimy o szybką rejestrację, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona wielkością sali)

→PROGRAM KONFERENCJI PDF

Jan Oniszczuk
Stowarzyszenie Szukamy Polski