16 czerwca w NIE Teatrze odbędzie się konferencja „Komunikacja włączająca”.  Stowarzyszenie Szukamy Polski (SSP) finalizuje projekt „Communication inclusion” (COM-IN) z Programu Erasmus+ – edukacja dorosłych, który był realizowany z partnerami z Hiszpanii, Francji, Słowenii i Słowacji.

Poradnik, który będzie zaprezentowany podczas konferencji nosi tytuł „Dziennikarstwo obywatelskie oraz techniki dziennikarskie w edukacji seniorów”. Zostały w nim uwzględnione doświadczenia lidera projektu, SSP, które od 10 lat zajmuje się aktywizacją i edukacją seniorów przy pomocy technik dziennikarskich.

Poradnik przeznaczony jest dla edukatorów, którzy na co dzień pracują z seniorami bądź innymi grupami dorosłych. Szczególną uwagę zwrócono na praktyczne wykorzystanie zawartych w nim uwag, spostrzeżeń i przykładów bez potrzeby dodatkowych analiz i długich przygotowań. Ważnym celem jest także zwrócenie uwagi na najczęściej występujące błędy i nieporozumienia, które mogą utrudnić wdrażanie tych metod. Metoda ta polega zasadniczo na imitowaniu różnych faz i aspektów pracy dziennikarskiej w działalności edukacyjnej. Takich jak: zbieranie informacji, ocena źródeł informacji, tworzenie tekstów, w tym także: literackich, praca zespołów redakcyjnych, redagowanie mediów cyfrowych. Szczególną uwagę zwróciliśmy na pracę z seniorami. Metoda doskonale sprawdza się też w pracy z innymi grupami dorosłych. Posiada wielkie możliwości, ale też pewne ograniczenia.

Wszyscy z certyfikatami

Klasyczne dziennikarstwo ma ogromny potencjał edukacyjny zwłaszcza w zakresie szeroko rozumianej komunikacji. Przez lata istnienia wypracowało jasny i przyjazny styl komunikowania dostosowany do możliwości szerokich rzesz odbiorców. Wypracowało też podstawowe metody weryfikacji źródeł informacji.

W Poradniku zaprezentowanym podczas konferencji znajdą się:

– Podstawowe aspekty pracy dziennikarskiej
– Psychologiczne aspekty edukacji seniorów
–  Zalety prezentowanej metody
–  Podstawowe błędy
–  Doskonalenie umiejętności językowych
 Media literacy – korzystanie z mediów
–  Praca zespołowa. Komunikacja interpersonalna
– Aktywizacja obywatelska
– Edukacja cyfrowa
–  Profil edukatora
– Przykłady i komentarze.

Zapraszamy do udziału w konferencji instytucje i organizacje, które zajmują się szeroką pojętą edukację, aby poznały tę metodę wypracowaną w projekcie „COM-IN”.

Pracę Podlaskiej Redakcji Seniora i główne kwestie Poradnika przedstawią Bożena Bednarek redaktor naczelna portalu podlaskisenior.pl, Jan Oniszczuk prezes SSP i Jolanta Wołągiewicz specjalistka ds. edukacji w SSP W czasie konferencji odbędą się też dwie interesujące prelekcje:
– Twórczość seniorów – jeden z najważniejszych aspektów zaprezentowanych w Poradniku: „ Jak umysł rośnie w siłę gdy mózg się starzeje – o mądrości, twórczym myśleniu i rozwoju w starszym wieku”. Temat ten przedstawi Barbara Kaszkur-Niechciej, prezes Fundacji Addenda, działającej na rzecz edukacji dorosłych w szczególności seniorów.
– Krytyczne myślenie i jego waga – jako główna idea Poradnika: „Czy krytyczne myślenie ma termin ważności”? Opowie o tym z perspektywy psychologicznej Magdalena Sadłowska, terapeutka i trenerka warsztatów rozwojowych.

Partnerem konferencji jest NIE Teatr, w siedzibie którego odbędzie się wydarzenie. Ilona Karpiuk będzie moderatorką spotkania. Miło nam poinformować, że konferencję w Nie Teatrze patronatem medialnym objęło Radio Białystok, portale:  podlaskisenior.pl proanima.pl oraz Fundacja ProAnima, która również zajmuje się dziennikarstwem obywatelskim. Opiekę medialną nad wydarzeniem objęła telewizja TVP3Białystok.

Ze względu na duże zainteresowanie konferencją dodatkowo Nie Teatr – Partner wydarzemia – na swoim profilu Facebooka przeprowadzi transmisję I części konferencji. Link do profilu: https://www.facebook.com/nieteatr.bialystok

→ FORMULARZ REJESTRACYJNY

→ PROGRAM KONFERENCJI PDF

Poradnik dla edukatorów – do odczytu i pobrania

Stowarzyszenie Szukamy Polski
– lider projektu COM-IN