Od 1 marca br. wzrosną emerytury i renty wypłacane przez ZUS.

Waloryzacja ma na celu zachowanie realnej wartości wypłacanych świadczeń w stosunku do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych Na podstawie danych obliczonych przez Główny Urząd Statystyczny za rok poprzedni, emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca.

Wskaźnik waloryzacji w 2018 wynosi 102.78%. Aby obliczyć o ile wzrośnie nasza emerytura należy otrzymywane przez nas świadczenie pomnożyć o ten wskaźnik.

Wzrosną również minimalne emerytury, renty rodzinne oraz renty z tytułu niezdolności do pracy z 1000 zł do 1029,80 zł, a najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie z 750,00 zł do 772,35 zł.

Waloryzacji ZUS dokonuje z urzędu, nie trzeba składać, żadnego wniosku.

Źródło: Informacja prasowa ZUS z 14.03.2018

Maria Beręsewicz

Podlaska Redakcja Seniora Białystok