Zaproszenie na Koncert Finałowy Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Dawnych im. Izabeli Branickiej. Pieśni Nabożne Franciszka Karpińskiego z okazji jubileuszu 230-lecia Konstytucji 3 maja. Koncert odbędzie się 12.11.2021 o godzinie 19:00  w Kinie Ton w Białymstoku

Z okazji pierwszej rocznicy Konstytucji 3-maja Franciszek Karpiński wydał drukiem w Supraślu koło Białegostoku tomik Pieśni Nabożnych. Dziś po 230 latach męski zespół śpiewaczy działający w jednej z dzielnic Białegostoku – Starosielskie Bractwo Śpiewacze chce upamiętnić tę ważną dla wszystkich Polaków rocznicę poprzez koncert zawierający Pieśni Nabożne Fr. Karpińskiego w opracowaniach poinformowanych historycznie przy współudziale Witolda Brody i Moniki Horodek. Projekt jest
kontynuacją prac nad odkrywaniem na nowo i popularyzacją pieśni, które dotychczas nie były muzycznie opracowane i publikowane, a które zawierają wiele treści religijnych i patriotycznych aktualnych i ważnych dla Polaków również dzisiaj. Jak rzekł ostatni Król Polski Stanisław August Poniatowski –

Pieśni te stawszy się z czasem powszechnym głosem, będą uczyć naród obowiązków względem Boga i ludzi, czystych obyczajów i miłości ojczyzny.

Wstęp wolny.
Koncert będzie połączony z promocją płyty zespołu „Na pamiątkę 3 maja”

Fundacja Pro Anima
Organizator: Fundacja Pro Anima
Współorganizator: Muzeum Podlaskie w

Zredagowała Jolanta Falkowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok