17 listopada 2018 r. seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Sokółki wraz z grupą z Dąbrowy Białostockiej, pojechali na koncert Kapeli do Grodna.

 

Najpierw spotkaliśmy się w Domu Kultury. Koncert rozpoczęły znane utwory instrumentalne będące klasyką gatunku. Następnie z towarzyszeniem orkiestry wystąpiło troje solistów śpiewających w języku białoruskim, ukraińskim i polskim. Atmosfera była wspaniała, prowadzący oraz dyrygent orkiestry zachęcali nas do wspólnego śpiewania. Więc śpiewaliśmy i klaskaliśmy w rytm muzyki. Panował nastrój ogólnej radości. Na zakończenie dyrygent orkiestry w imieniu wszystkich występujących, złożył nam szczere, z serca płynące życzenia z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

 

Wspólnie odśpiewaliśmy wiązankę polskich pieśni żołnierskich i patriotycznych. Wychodząc dziękowaliśmy sobie wzajemnie, życząc jeszcze wielu takich spotkań.

Od seniorów Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Grodna wypłynęła propozycja nawiązania bliższej współpracy. Przyjęliśmy ją i mamy w planach wspólne spotkanie noworoczne w Sokółce.

W autokarze nadal dzieliliśmy się swoimi refleksjami i emocjami. Wszyscy byliśmy pod wrażeniem koncertu i na długo pozostanie on w naszej pamięci i na zdjęciach.

Foto: Lila Asanowicz

Alina Struczewska

Podlaska Redakcja Seniora Sokółka