Jeszcze tylko do 30 czerwca 2018 roku lekarze będą mogli wystawiać chorym zwolnienia na papierowych drukach. Od lipca wszystkie zwolnienia lekarskie będą przesyłane wyłącznie drogą elektroniczną.

Zwolnienie-pokrzyzanowski

Już od 1 stycznia 2016 roku lekarze mieli wybór formy wystawiania zwolnień lekarskich, ale z e-ZLA korzystali dość rzadko. Jak wynika z danych z listopada ubiegłego roku w województwie podlaskim przez 23 miesiące wystawionych zostało 18.634 zwolnień w wersji elektronicznej, czyli około 810 sztuk miesięcznie.

W ostatnim kwartale 2017 nastąpił wzrost zwolnień lekarskich wystawionych elektronicznie i wynosił 3,5 proc. ogółu zwolnień.

Od 1 grudnia 2017 roku ZUS udostępnił lekarzom podpis elektroniczny. Nowy sposób autoryzowania zwolnień lekarskich zyskał pozytywną opinię medyków

W lutym 2018 roku na Podlasiu lekarze wystawili łącznie 60 227 zwolnień lekarskich, z tego 8 031 w formie elektronicznej, co stanowi 13,33 proc. wszystkich wystawionych zwolnień.

Takie rozwiązanie zostało wprowadzone by ułatwić pracę lekarzom, pacjentom i zakładom pracy (płatnikom).

Korzyści dla lekarzy:

– sprawniejsze wypełnianie zwolnienia – dane identyfikacyjne pacjenta są automatycznie uzupełniane przez program,

– systemowa weryfikacja daty początku okresu niezdolności, przypomnienie o możliwości skierowania pacjenta na rehabilitację leczniczą ZUS, podgląd zaświadczeń lekarskich wystawionych wcześniej pacjentowi,

-znika wymóg dostarczania zwolnień do ZUS oraz przechowywania drugiej kopii przez okres trzech lat.

Korzyści dla pacjenta:

– nie ma konieczności dostarczania zwolnienia pracodawcy,

– nie trzeba pilnować 7-dniowego terminu na dostarczenie zwolnienia dla pracodawcy oraz brak ryzyka ewentualnego obniżenia zasiłku chorobowego czy opiekuńczego z powodu przekroczenia tego terminu,

– stały dostęp do swoich zwolnień lekarskich na Platformie Usług Elektronicznych.

Korzyści dla płatnika:

– szybka informacja o zwolnieniu lekarskim wystawionym pracownikowi,

– możliwość kontroli poprawności wykorzystywania zwolnienia lekarskiego przez pracownika, szczególnie zwolnień krótkich,

– stały dostęp do zwolnień lekarskich pracowników i możliwość pobierania z systemu.

Jak informuje Katarzyna Krupicka Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa podlaskiego.- „ZUS przez cały czas współpracuje z lekarzami, prowadzi szkolenia, organizuje spotkania w placówkach medycznych i szpitalach. Wszystkim chętnym zakłada profil na Platformie Usług Elektronicznych i pokazuje jak sprawnie wystawić elektroniczne zwolnienie.

Informacje udzielane są także w siedzibie ZUS. Konsultanci dostępni są przez cały tydzień. W poniedziałek w godzinach 8:00- 18:00, a od wtorku do piątku  8:00-15:00 na wyznaczonych stanowiskach na Sali Obsługi Klientów dedykowanych lekarzom”.

 (Źródło: Informacje prasowe ZUS z 30.01; 9.02.; 5.03. 2018 r.)

 

Maria Beręsewicz
Podlaska Redakcja Seniora Białystok