Miasto Białystok ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji projektowej obiektów małej architektury: piętnastu form rzeźbiarskich – figurek misiów-niedźwiadków, zlokalizowanych w przestrzeni publicznej, związanych z historią Białegostoku oraz wytyczających nowy szlak turystyczny, zwany jako „Białystok WidziMisie”.

Celem konkursu jest przygotowanie koncepcji projektowej 15 rzeźbiarskich postaci misiów-niedźwiadków, zlokalizowanych w przestrzeni publicznej miasta Białystok, które w swojej formie i wymowie będą nawiązywać do miejsc, w jakich zostaną umieszczone – charakterystycznych dla miasta ze względu na historię, zabytki lub kontekst kulturowy.

Prace konkursowe należy złożyć do 30 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00 w siedzibie Referatu Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku, przy ul. Kościelnej 1 A.

Konkurs adresowany jest do dyplomowanych rzeźbiarzy, artystów plastyków i konserwatorów dzieł sztuki zainteresowanych problematyką rzeźby, a także pracowni artystycznych i firm zajmujących się projektowaniem obiektów małej architektury.

Projekt „Białystok WidziMisie” został zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego 2018, na jego realizację przeznaczono 85 tys. zł.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.bip.bialystok.pl

Źródło: Anna Kozłowska, Departament Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Podlaska Redakcja Seniora Białystok