Wsparcie seniorów i aktywizacja poprzez oferty edukacyjne, rekreacyjne, kulturalne i opiekuńcze – to w skrócie założenia Programu Wieloletniego Senior+  na lata 2021-2025.

Seniorzy przy laptopach

Otwarty Konkurs w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2021- 2025 edycja 2021 został rozstrzygnięty. 4 maja 2021 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki. Przeznaczono na ten cel środki finansowe w wysokości 60 milionów złotych.

Co to jest program Senior+?

Jest to element polityki senioralnej państwa, która wspiera finansowo samorządy, aby tworzyły sieci placówek dla seniorów w celu zapewnienia im różnorodnych form opieki dziennej. Prowadzenie w miarę możliwości aktywnego trybu życia zdecydowanie poprawi jego jakość. Będą też one wsparciem działań na rzecz solidarności międzypokoleniowej.
W trybie otwartego konkursu ofert samorządy mogły ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie czy wyposażenie takiej placówki lub zapewnienie funkcjonowania już istniejących.
W edycji 2021 programu Senior+ dofinansowanie przyznano w sumie 674 ofertom.

Moduł pierwszy

W pierwszym module konkursu jednorazowe wsparcie na utworzenie lub wyposażenie ośrodka wsparcia przyznano 113 ofertom na łączną kwotę 22 047 511,59 zł. Są to środki na utworzenie:

  • 27 Dziennych Domów Senior+  z 668 miejscami na kwotę 7 452 182, 80 zł
  • 86 Klubów Senior+  na kwotę 14 595 328,79 zł (łącznie 1 856 miejsc)

W sumie zapewni to seniorom 2 524 miejsc w ośrodkach wsparcia.

Moduł drugi

W drugim module konkursu dofinansowanie otrzymały wszystkie zgłoszone oferty (561) na kwotę 37 102 432,10 zł. Dzięki temu dalej funkcjonować będzie

  • 251 Dziennych Domów Senior+ z 6 698 miejscami na kwotę 25 711 132,90 zł
  • 310 Klubów Senior+ z 7254 miejscami na kwotę 11 391 299,20 zł

W sumie dofinansowano 13 952 miejsca seniorów w istniejących już placówkach.
Łączna kwota dofinansowania w edycji 2021 wyniosła 59 149 943, 69 zł.

Wyniki konkursu w województwie podlaskim

W ramach pierwszego modułu ministerialne dotacje  otrzymało 8 projektów na kwotę prawie 1 500 000 złotych. Są to samorządy z Dąbrowy Białostockiej, Filipowa, Mielnika, Klukowa, Hajnówki i Wizny. W tej kategorii rekordzistą okazał się samorząd z Mielnika, który otrzymał dofinansowanie  w dwóch projektach na kwoty 400 000 złotych i 84 000 złotych. W konkursie wystartował po raz pierwszy Białystok i otrzymał na ten cel 200 000 złotych.

W module drugim, na kontynuację działań Klubów Senior+ i Dziennych Domów Senior+ wygrało 18 ofert na łączną sumę niemal 944 000 złotych. Dostały je samorządy, w których od kilku lat działają już takie placówki. Są to samorządy z Łomży, Grodziska, Grabowa, Ciechanowca, Jedwabnego, Stawisk, Perlejewa (dwa projekty), Turośni Kościelnej, Piątnicy, Łap (dwa projekty), Siemiatycz (trzy projekty), Zambrowa, Czarnej  Białostockiej, Tykocina.
Jak widać, wiele samorządów z Województwa Podlaskiego od lat bierze udział w konkursach wieloletnich  Senior+ i otrzymują one niemałe dotacje na stworzenie lub prowadzenie takich placówek.

Celem polityki senioralnej w Polsce jest wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się, dlatego utworzony został przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Program Wieloletni Senior+.

źródło: senior. gov.pl

(foto: senior.gov.pl)

Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok