Od 2021 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej realizuje Wieloletni Program Senior +. Właśnie zostały ogłoszone wyniki jego edycji na 2022 rok.

Na sztalugach obraz, na dwóch stołach farby i pędzle, na ścianach rysunki i obrazy, cztery taborety na środku pokoju, fot. _pixabay.com

18 marca 2022 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki Wieloletniego Programu Senior + Edycja 2022. Udział w konkursie mogły wziąć udział jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Nabór wniosków do konkursu trwał od 7 grudnia 2021 roku do 11 stycznia 2022 roku. Na realizację tego programu ministerstwo przeznaczyło 60 mln złotych.

O dotacje można było ubiegać się w dwóch modułach:

Moduł 1 – Rządowe wsparcie na utworzenie Dziennych Domów Senior + i Klubów Senior +. 

W ramach tego modułu środki przeznaczone są na utworzenie lub remont
obiektów będących własnością jednostek samorządu terytorialnego.

Moduł 2 – Wsparcie finansowe dla istniejących już jednostek.

W ramach tego modułu przyznane środki mogą być przeznaczone na
funkcjonowanie istniejących już takich placówek. 

Dofinansowano 703 oferty.

W module pierwszym jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie ośrodków wsparcia przyznano 105 ofertom na łączną kwotę 20 552 584,07 zł, w tym na utworzenie:

  •  25 Dziennych Domów Senior + na kwotę 6 474 255 zł (łącznie 725 miejsc),
  • 80 Klubów Senior + na kwotę 14 078 329,07 zł (łącznie 1499 miejsc).  

W module drugim, na zapewnienie funkcjonowania istniejących placówek dofinansowanie otrzymało 598 ofert na kwotę 38 305 899 zł, w tym:

  • na dalsze funkcjonowanie 257 Dziennych Domów Senior + na kwotę 25 380 664 zł 

            (6968 miejsc),

  • na funkcjonowanie 341 Klubów Senior + na kwotę 12 925 235 zł (7830 miejsc).

Łączna kwota dofinansowania w obu modułach wynosi 58 858 483, 07 zł.

Wszystkie oferty konkursowe, złożone przez podlaskie samorządy zostały zakwalifikowane do dofinansowania i realizacji. W pierwszym module dotacje otrzymały samorządy z Suwałk, Siemiatycz, Perlejewa, Łomży, Drohiczyna, Ciechanowca i Wysokiego Mazowieckiego.

W drugim module dofinansowano 26 ofert. Po raz kolejny Mielnik złożył najwięcej, 3 oferty. Po dwie oferty złożyły samorządy Ciechanowca, Perlejewa, Siemiatycz i Łap. Samorządy, które złożyły po jednej ofercie konkursowej i dostały dofinansowanie to: Łomża, Białystok, Tykocin, Grabowo, Czarna Białostocka, Turośń Kościelna, Grodzisk, Piątnica, Stawiski, Zambrów, Wizna, Rajgród, Dąbrowa Białostocka, Klukowo, Jedwabne.

Wieloletni Program Senior + na lata 2021 – 2025 jest elementem polityki senioralnej państwa, które tworzy warunki aktywnego starzenia się poprzez wsparcie finansowe samorządów terytorialnych. Będą mogły tworzyć sieć placówek wsparcia dla seniorów i realizować działania edukacyjne, rekreacyjne i kulturalno-opiekuńcze. Program Senior + jest kontynuacją realizowanego wcześniej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu Senior Wigor. Ministerstwo realizuje wiele programów adresowanych do seniorów.

Zachowanie aktywności fizycznej, intelektualnej i społecznej osób starszych jest niezwykle ważne i po to jest min. Program Senior +.

źródło: senior. gov.pl

 

zredagowała: Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok