214 nowych placówek, dofinansowanie 224 istniejących na ogólną kwotę 50 368 251,46 zł – to wyniki konkursu “Senior +” edycja 2018.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu Program Wieloletni “Senior +” na lata 2015 – 2020 edycja 2018. W ramach tego konkursu w Polsce powstanie w 2018 roku 214 nowych placówek: 76 Dziennych Domów “Senior +” i 138 Klubów “Senior +”. 224 istniejące już takie placówki otrzymają wsparcie finansowe na dalsze ich funkcjonowanie. Łącznie będzie to już 5 756 istniejących i 5 387 nowych miejsc dla seniorów.

Program “Senior +”jest  adresowany do nieaktywnych zawodowo osób  w wieku 60+. Odpowiada na stale rosnące potrzeby osób starszych w zakresie podtrzymywania kontaktów i więzi z innymi ludźmi poprzez szeroko rozumianą aktywność prowadzoną w tego typuu placówkach.

 

Co to jest placówka “Senior +”?. Jest to połączenie uniwersytetu trzeciego wieku, klubu, gabinetu rehabilitacyjnego, biblioteki. Placówki, które uczestniczą  w tym programie muszą zapewnić osobom starszym usługi socjalne, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, rekreacyjne, aktywność ruchową. Poprzez organizowanie Dni Seniora i innych uroczystości wielopokoleniowych aktywizują społecznie seniorów.

W ramach Programu Wieloletniego “Senior +” na lata 2015 – 2020 jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych, które mogą być przeznaczone na jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie takiej placówki i jej wyposażenie lub zapewnienie wsparcia finansowego dla już istniejącej.

Coraz więcej samorządów podlaskich interesuje się Programem “Senior +”. W siedmiu gminach: Łomża, Hajnówka, Czyżew, Grodzisk, Siemiatycze i mieście Sejny powstaną w tym roku Kluby “Senior +”. Pozwoli to na utworzenie miejsc pobytu dla 140 seniorów.  Dofinansowanie do działania istniejących już takich placówek otrzymały gminy: Siemiatycze, Łapy, Piątnica, Nowogród Narewka, Rajgród i miasta Łomża i Suwałki.

W gronie wygranych nie ma stolicy Podlasia. Kolejny raz konkurs nie wzbudził zainteresowania białostockiego samorządu. Wprawdzie kilka lat temu Białystok wystąpił o dotację z tego programu i otrzymał ponad 250 tys zł, ale Miasto nie zdecydowano się na wykorzystanie tych środków. Dlaczego Białystok nie startował w tegorocznej edycji programu? O to zapytali prezydenta Białegostoku radni PiS. Na konferencji prasowej Urszula Boublej – rzeczniczka prezydenta powiedziała: “Każdy program wymaga analizy i porównania strat i zysków”.

„Klub Seniora “Senior +” lub ” Dzienny Dom Pobytu “Senior +” to są placówki potrzebne białostockim seniorom. Być może istniejąca  od ponad roku Białostocka Miejska Rada Seniorów, która jest ciałem doradczym prezydenta miasta dostrzeże potrzebę utworzenia tych placówek i Białystok wystartuje w następnej edycji tego konkursu. Czas ucieka, pozostały jeszcze tylko dwie szanse:  edycja 2019 i 2020. Szkoda byłoby ich nie wykorzystać.

Seniorów w Białymstoku przybywa. Nie pozwólmy, aby pozostali w czterech ścianach własnych mieszkań i ulegali powolnemu wykluczeniu społecznemu.

 

                                                                                                     Krystyna Cylwik
Podlaska Redakcja Seniora Białystok