Rozpoczynamy kampanię promującą wizerunek nowoczesnych, aktywnych seniorów XXI wieku.

Zapraszamy seniorów do udziału w konkursie na krótki opis swoich zainteresowań, aktywnych form spędzania czasu, działalności społecznej. Dziesięciu laureatów wyłonionych przez Jury weźmie udział w sesjach fotograficznych do wystawy promującej wizerunek osób starszych jako aktywnych, sprawnych, realizujących pasje.

Zgłoszenia do udziału w konkursie mogą przesyłać seniorzy osobiście, ale też zapraszamy wszystkich, niezależnie od wieku, do wypełniania kart zgłoszeniowych dla babć, dziadków, sąsiadów czy znajomych, którzy mają ciekawe pomysły na aktywność, oczywiście po uzyskaniu ich zgody.

Na zgłoszenia seniorów czekamy do 30 czerwca 2022r. pod adresem podlaskiseniorfoto@gmail.pl

W tytule maila prosimy wpisać SuperSTARSi.

Regulamin Konkursu, karta zgłoszeniowa i oświadczenie uczestnika znajdują się na stronie podlaskisenior.pl

Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Podlascy Seniorzy i Podlaska Redakcja Seniora.
Zadanie jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.

 

Regulamin konkursu SuperSTARSi

Karta zgłoszeniowa do Konkursu SuperSTARSi 

Oświadczenie Uczestnika Konkursu  SuperSTARSi

Jolanta Wołągiewicz – Stowarzyszenie Podlascy Seniorzy
Bożena Bednarek – Podlaska Redakcja Seniora