Korespondencja Melchiora Wańkowicza z Jerzym Godorowskim jest  nowym nabytkiem Książnicy Podlaskiej.

 

fot. Bogumiła Maleszewska-Oksztol/Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Trzy listy – dwa maszynopisy z odręcznymi podpisami Melchiora Wańkowicza oraz list Jerzego Godorowskiego z Białegostoku do autora m. in. książek „Ziele na kraterze” czy „Bitwa o Monte Cassino” – nabyła Książnica Podlaskaim. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

W korespondencji znajduje sięm. in. krótka charakterystyka powojennej stolicy Podlasia.
Zakupione listy pochodzą z 1948 r. Jerzy Godorowski z Białegostoku prowadził u progu Polski Ludowej korespondencję z pisarzem. List Godorowskiego do Wańkowicza jest niedokończony i niepodpisany, co było związane z powołaniem go do wojska. We wspomnianym liście autor zamieścił m. in. krótką charakterystykę miasta i jego mieszkańców.

fot. Bogumiła Maleszewska-Oksztol/Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

 

Dla przebywającego wówczas w Londynie, Melchiora Wańkowicza wymiana listów z Godorowskim stanowiła konfrontację z rzeczywistością w kraju.

Nowe nabytki powiększyły kolekcję rękopisów Książnicy Podlaskiej, w której zasobach znajdują się m. in. listy Sokrata Janowicza, rękopisy Wiesława Kazaneckiego, Anny Markowej, Edwarda Redlińskiego, Wiesława Szymańskiego, Jana Leończuka czy Jana Kamińskiego.

 

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

 

 

Opracowała Jolanta Falkowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok