A cóż to za tytuł? Nie, nie, kochani internauci, to nie metafora biblijna.

W sali kawiarnianej siedzi kilkudziesięcioosobowa grupa pań i panów.

Spora grupa kolneńskich seniorów 23 listopada 2022 roku w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu spotkała się z przedstawicielem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”. Celem były konsultacje dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Działania. Wstęp stanowiły  informacje dotyczące pełnego spektrum  zadań i roli Stowarzyszenia. Nie każdy senior ma umiejętności cyfrowe, dostęp do stosownych wydawnictw, czy zwyczajnie brakuje  mu chęci, zainteresowania. Bezpośrednie spotkanie,  możliwość zadawania pytań i rozwianie wszelkich wątpliwości, jest najlepszym sposobem komunikacji z grupą osób 60+. Kolejną odsłoną spotkania była burza mózgów. Kilka grup uczestników, po dyskusjach, wypisała na dużych arkuszach papieru dobre i złe strony naszej egzystencji, głównie w środowisku kolneńskim, ale także w gminie i powiecie. Liczymy na to, że seniorskie plusy i minusy będą wskazówką do dalszych działań stowarzyszenia.

Pozytywy to: prawidłowe wykorzystanie terenów inwestycyjnych, dobra lokalizacja drogi krajowej, poprawna infrastruktura drogowa, zadbane i zmodernizowane place i budynki użyteczności publicznej, zatwierdzone plany budowy obwodnicy miasta, utrzymanie działalności wszystkich oddziałów Szpitala Powiatowego.

A negatywne strony funkcjonowania w naszym środowisku to: problemy z zatrudnieniem i ucieczka za granicę w poszukiwaniu przyszłości, brak domu dziennej opieki dla seniorów, brak żłobka publicznego, ograniczona ilość miejsc w przedszkolu publicznym, brak wystarczającej liczby lekarzy specjalistów, problemy z połączeniami autobusowymi do większych ośrodków, brak ścieżki rowerowej poza terenem miejskim.

Stojąca tablica z mapą i napisem Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Mlekiem Płynąca.

Na koniec dodam, że „Kraina Mlekiem Płynąca”, kilka lat wstecz, była organizatorem wyjazdu na Kaszuby celem  nawiązania kontaktów oraz zapoznania się z działalnością w tamtym regionie Polski. Również kilkuosobowa grupa z Kolna miała przyjemność brać udział w owym wydarzeniu. Szczegółowych informacji na temat założeń i działalności stowarzyszenia można znaleźć na stronie www.krainamlekiemplynaca.pl

 

 

 

Fot.Eugeniusz Regliński

Eugeniusz Regliński
Podlaska Redakcja Seniora Kolno