Miasto Białystok kontynuuje wydawanie publikacji poświęconych swemu dziedzictwu kulturowemu. Najnowszym wydawnictwem są „Cmentarze w Białymstoku”. Dziesięć egzemplarzy można wygrać w miejskim konkursie.

Dotychczas w cyklu o naszym mieście ukazały się następujące książki: „Katalog białostockich pomników, tablic pamiątkowych i miejsc pamięci narodowej”, „Białostockie krzyże i kapliczki”, „Architektura ceglana w Białymstoku”, „Architektura drewniana w Białymstoku” oraz „Ogrody i parki Białegostoku”. Teraz dołącza do nich kolejna pozycja – „Cmentarze w Białymstoku”.

Podobnie jak w poprzednich książkach opisujących zabytki miasta, wyboru omówionych cmentarzy dokonano w oparciu o gminną i wojewódzką ewidencję zabytków. Wśród opisanych obiektów znajdują się cmentarze rzymskokatolickie, prawosławne, ewangelickie, wielowyznaniowe, a także żydowskie. W opracowaniu uwzględniono także cmentarze wojenne i wojskowe oraz miejsca pochówków związane z dramatycznymi wydarzeniami, które miały miejsce w przeszłości. Wydawnictwo zaprasza czytających do zwiedzania białostockich cmentarzy, poznawania historii, ludzi i nawiązania łączności z poprzednimi pokoleniami.

Książka „Cmentarze w Białymstoku” ukazała się w nakładzie 500 egzemplarzy. Będzie można ją kupić w Muzeum Wojska.

Miasto przygotowało także konkurs dla mieszkańców. Do wygrania jest 10 książek.

Szczegóły i regulamin konkursu znajdują się w na stronie bialystok.pl

Źródło: Informacje prasowe Urzędu Miejskiego w Białymstoku

fot. pixabay.com

Jolanta Falkowska
Podlaska Redakcja Seniora Białystok