Czesław Sadowski – to kolejny, pochodzący z Białegostoku, zapomniany artysta, którego wystawą „Ku nieznanej postaci piękna” i promocją książki „O życiu i twórczości Czesława Sadowskiego (1902–1959) ”, przypomina Galeria im. Sleńdzińskich.

Retrospektywna wystawa przybliża sylwetkę i twórczość tego malarza, pedagoga i społecznika, znanego reprezentanta środowiska artystycznego Białegostoku okresu międzywojennego.
W ramach ekspozycji Galeria w lokalu przy ul. Legionowej 2 prezentuje różnorodny pod względem tematycznym i warsztatowym dorobek pochodzący ze zbiorów prywatnych, dotychczas nieznanych szerszej publiczności. Został on podzielony został na kilka okresów – białostocki, warszawski, pobyt w Paryżu i po powrocie do kraju oraz okres powojenny. Patrząc na zgromadzone obrazy, widać jak zdolnym malarzem był Sadowski, jak szybko następował rozkwit jego talentu pod wpływem białostockich i warszawskich pedagogów oraz postimpresjonistów paryskich.
Publikacja wydana w 60. rocznicę śmierci twórcy stanowi jednocześnie katalog wystawy.
W ramach promocji, która odbyła się 10 lipca 2019 roku, autorzy pierwszej monografii popularno-naukowej, poświęconej życiu i twórczości białostockiego artysty Józef Matuszelański, Marta Pietruszko i Sebastian Wicher, przybliżyli okoliczności jej powstania, zaprezentowali nowe materiały źródłowe dotyczące artysty.

Opowiedzieli o kontaktach z potomkami rodziny Sadowskich, o materiałach i obrazach odnalezionych w zasobach rodzinnych. „Impulsem do pracy nad wystawą i napisania monografii była praca magisterska Józefa Matuszelańskiego, przygotowana w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie w 2007 r.” – mówił Sebastian Wicher.

Pierwsza znana wystawa obrazów artysty została zaprezentowana w 1928 roku w pawilonie „Raj” w Ogrodzie Miejskim w Białymstoku. Przyniosła mu uznanie miejscowego środowiska. Otrzymał od wojewody białostockiego Wincentego Tyszko nagrodę w kwocie 300 złotych i miesięczne stypendium w wysokości 100 złotych na kontynuowanie studiów w Paryżu.

Po powrocie do Białegostoku uczestniczył w wielu zbiorowych wystawach miejscowych artystów. Został członkiem prężnej Grupy Plastyków „Forma Farba Faktura”. Sukcesy artystyczne zaowocowały kolejnymi zamówieniami ze strony wielu instytucji i stowarzyszeń. Wydał serię pocztówek z widokami Białegostoku i Supraśla.

Był członkiem komisji opiniującej projekty budowlane w mieście. Projektował scenografie teatralne. Wykonywał pracę pedagoga w kilku białostockich szkołach, ucząc rysunku i zajęć praktycznych.

Druga wojna Światowa zastała go we Lwowie, gdzie wyjechał we wrześniu 1938 r. Po wojnie osiadł w Łodzi. Prowadził aktywne życie artystyczne i społeczne. Był autorem wielu karykatur, plakatów, ilustracji książkowych i filmu rysunkowego dla dzieci.
Zmarł przedwcześnie i niespodziewanie 8 czerwca 1959 roku. Został pochowany w Łodzi.

W Białymstoku pamięć o Czesławie Sadowskim zachowała się dłużej niż w Łodzi głównie dzięki jego obrazom, które były prezentowane wraz z pracami innych białostockich malarzy podczas wystaw upamiętniających środowisko artystyczne okresu międzywojennego. Pamięć o artyście przetrwała także dzięki mieszkającym w Białymstoku jego matce i siostrze, które propagowały jego twórczość. Uczestniczący w spotkaniu członkowie rodziny uzupełniali informacje swoimi wspomnieniami przekazanymi im przez babcię i innych krewnych malarza.
Po spotkaniu poświęconym promocji książki Marta Pietruszko i Sebastian Wicher, będący jednocześnie kuratorami wystawy, zaprosili do wspólnego oglądania eksponatów.
Natomiast w niedzielę 18 sierpnia 2019 roku o godz. 11:00 Galeria Sleńdzińskich zaprasza na dwugodzinny spacer Śladami Czesława ”Awangardy” Sadowskiego jako kontynuację poświęconego artyście spotkania.

 

Maria Beręsewicz
Podlaska Redakcja Seniora Białystok