Kulturę tatarską i żydowską omawialiśmy na warsztatach 18 lipca. Romską i katolicką zajęliśmy się 20 lipca 2022 roku. Warsztaty z projektu Związku Tatarów RP Oddział Bohoniki przeprowadzała Irena Szczęsnowicz w swojej restauracji Pan Naleśnik.

Przygotowanie kociołka cygańskiego

Potrawą tatarską miał być pilaw, a żydowską kugel. Wszystkie chętne osoby mogły wziąć udział w ich przygotowaniu. Sporządzone potrawy odstawiono do gotowania, a w tym czasie głos zabrały nasze prelegentki. O kulturze tatarskiej opowiadała Halina Pawłowska w zastępstwie Omara, który nie mógł uczestniczyć w spotkaniu. Przedstawiła ogólnie rys historyczny osadnictwa, obchodzone święta oraz tradycyjne potrawy.

Kulturę żydowską omawiała Ewa Krychniak, która już od czasów studenckich bardzo się nią interesowała. Nie było to przedstawienie suchych faktów, bo przyniosła ze sobą moc różnych rekwizytów, które „zdobyła” różnymi kanałami. Jej opowiadanie, dokumentowane tymi gadżetami, bardzo zaciekawiło słuchaczy. Kiedy potrawy były gotowe, wszyscy usiedliśmy do degustacji i w naszej ocenie wypadły pozytywnie. Całość spotkania nagrywała TVP Białystok, co można będzie obejrzeć w Tatarskich Wieściach w październiku.

Degustacja

Podobny schemat miało spotkanie w środę 20 lipca. Koleżanki przygotowały kociołek cygański i sałatkę zakonnic. O kulturze romskiej opowiadał Stanisław Stankiewicz, gawędziarz, biorący udział w wędrówkach taborów cygańskich. Wrota Podlasia tak go opisują:

„Urodzony 3 czerwca 1943 r. (Dominów – Lublin). Wykształcenie wyższe (Uniwersytet Warszawski). Z zawodu dziennikarz, redaktor naczelny RROM PO DROM. RROM P-O DROM, przedstawiający się jako pierwsze w Polsce pismo Romów-Cyganów (wydawany od 1990 roku w Białymstoku). Czasopismo jest wydawane częściowo w języku romskim a częściowo po polsku. Stara się poruszać najbardziej istotne kwestie i problemy związane z życiem i działalnością społeczności romskiej, w kraju i za granicą. Zajmuje się między innymi problematyką asymilacji Romów oraz zachowywania romskich tradycji i kultury. Stara się przełamywać istniejące podziały i uprzedzenia. Stankiewicz ukończył kursy i szkolenia: 1993 kurs dla dziennikarzy i liderów romskich (Finlandii) 1994 r.; kurs języka angielskiego (Szwajcaria) 1996 r.; studia nad nową metodą nauczania języków, praca nad adaptacją tej metody nauczania języków, do nauki języka romskiego, opracowanie materiałów (Institute News Learn w Lichtenstein). Pełnione funkcje: 1986 członek prezydium IRU i Romano Jekhipen w Paryżu od 1990 r. do chwili obecnej; wiceprezydent Iternational Romani Union od 1990 r.; członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej; 1992-96 dyrektor program w Soros Roma Fundation (Szwajcaria); przewodniczy Council of Polish Roma; od 2000 r. przedstawiciel IRU w ONZ; członek Międzynarodowej Grupy Mediacyjnej – Roma and Siti Contact Point przy Office Democratic Institutions and Human Rights”.
Zacytowałam tak duży tekst, ponieważ nie wszyscy wiedzieli, jak ważnego mieliśmy gościa.

Kulturę katolicką przedstawiła Alina Struczewska, ograniczając wypowiedź do minimum, ponieważ wszyscy ją znali. Punkt kulminacyjny spotkania to degustacja potraw. Oceniliśmy pracę koleżanek na piątkę z plusem.
Całość spotkania również nagrywana była przez TVP Białystok. Obejrzeć relację będzie można w programie My Romowie już w sierpniu.

Dotację do projektu „Kuchnie pięciu kultur” otrzymał ZTRP Oddział Bohoniki. Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez  Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny” w Sokółce, Gminę Sokółka.

zdjęcia: Lila Asanowicz

przepis kulinarny  do pobrania – 2 (3)

przepis kulinarny do pobrania – 5 (1)

Lila Asanowicz
Podlaska Redakcja Seniora Sokółka