Jeśli mamy  godnie egzystować, nie da się uniknąć konieczności, jaką są zakupy. Buszowanie między półkami nie zawsze musi być przyjemnością. Pomijam ograniczenia fizyczne, które wraz z mijającym czasem dotykają każdego z nas. Mam na myśli relację kupujący-sprzedający. I tak relacja właśnie była  tematem spotkania z dr.Stanisławem Kaczyńskim.

Tytuł spotkania brzmiał: „Proces negocjacji zakupowo-sprzedażowych”. Ogólnie można stwierdzić, że negocjacje, to krok w procesie sprzedaży, w którym handlowiec zamienia chęć posiadania produktu przez klienta na chęć i możliwość zakupu tego produktu. Zarówno klient jak i handlowiec zmierzają w tym samym kierunku-uzyskania jak największych korzyści dla siebie.

Wśród pięciu typowych postaw w takim procesie najlepszą jest kompromis. Relacje z klientem i atmosfera zaufania są bardzo ważne. Wszelkie zachowania nieetyczne dotyczące jakości produktu, czy ceny, w dalszej perspektywie na pewno się zemszczą na oferencie lub marce produktu. Należy mierzyć wysoko, racjonalnie uzasadnić swoje żądanie, jako pierwszy przedstawić swoją propozycję, żeby wyczuć jaki jest możliwy przedział negocjacji. Nie bez znaczenia jest głębokie przemyślenie, czy faktycznie dany zakup jest niezbędny. W przeciwnym wypadku, już po fakcie, możliwe są wyrzuty sumienia, wątpliwości, a nawet frustracja. A chodzi nam przecież o pełną satysfakcję, zarówno naszą jak i handlowca.

Uczestnicy spotkania, nawet w trakcie wykładu, dzielili się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami, ubarwiając godzinną wizytę w kawiarni Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu i realizując kolejny punkt projektu w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

                                                                         Eugeniusz Regliński
Podlaska Redakcja Seniora Kolno